SICH vladyka! Prosím Vás o vysvetlenie, ako je to so žehnaním sa keď prechádzam okolo kostola, kríža. Je to hriech neprežehnať sa ? Alebo v autobuse, vlaku treba na seba upozorňovať prežehnávaním sa ? Vďaka za odpoveď.

Cirkev nám neprikazuje praktizovať náboženské gestá pod ťarchou hriechu, ale malo by to vyplynúť z našej viery a potreby prezentovať svoj postoj voči krížu a chrámu. Okrem toho každé prežehnanie je “malým exorcizmom”, ktorý od nás odháňa silu zla a je aj krátkou modlitbou na oslavu Najsvätejšej Trojice. A je nezanedbateľné aj to, že sa tým verejne priznávame ku Kristovi, ktorý nás upozorňuje: “Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.”/Mk 9,38/