Otec biskup chcem sa spýtať na akom princípe fungujú takzvané mirotocive ikony? Co sa vlastne vtedy deje? Je to zázrak alebo …??? Co to znamená ked nejaká ikona produkuje olej? Akého pôvodu je ten olej resp. co nam tym chce Pan ukázať? Je kazdy takýto ukaz autenticky? Ďakujem za odpoved a prosim o pozehnanie

Odpoveď pripravil o. Ľ. Petričko.
V dnešnej dobe pod vplyvom modernej ale aj postmodernej kultúry je už akosi zvykom mať všetko pochopené, preštudované,prebádané. Veľakrát ešte nedokážeme skloniť sa pred tajomstvom.I ja mám ešte s tým problém.
Už samotné Slovo alebo Božská liturgia sú tajomstvom, kde sa prelínajú dva svety: viditeľný-ľudský a neviditeľlný- duchovný, Boží. Ikona je vyjadrením Božieho slova vo farbách Aj v nej sa dotýkajú navzájom dva svety. Ikona je dokonca oknom do neviditeľného sveta.Je tajomstvom.
Aj okno –keby sme brali len jeho zložky -drevený rám a sklo,tak ak je uložené len kdesi v sklade ,tak povieme, že drevo a sklo tu neplnia takmer nijakú funkciu. Ak je však okno uložené na mieste ktoré mu na stavbe patrí, tak už splňa funkciu–prepúšťa svetlo, umožnuje výhľad,a môže mat aj úlohu symbolu–napr. na  niektorých sakrálnych stavbách.
Tak je to aj s ikonou.Samotné drevo a farby nemusia este nič znamenat.Ale ak sú zosúladené Duchom Božím i  duchovnými darmi ikonopisca i silou modliacej sa Cirkvi, tak sa ikona stáva nielen symbolom ale aj oknom do neviditeľného sveta.Ked sme sa niekedy ako deti hrali s magnetkami a mali sme na papieri rozrtúsené kovové piliny ,a položili sme magnetku pod ten papier s pilinami, tak sa piliny sústredili do pravidelnych tvarov, až vytvárali akúsi vzorku. Dnes už z fyziky vieme,že to bolo pod vplyvom siločiar magnetických vln z priloženej magnetky.Tak aj akési “siločiary” Božieho  Ducha tvoria súlad na ikone./všimnime si, že vsetky osoby na ikone  maju zvláštne a stále také upravené vlasy i šaty, je tam isty poriadok/. Každý ikonopisec sa preto postí, modli sa ,čita často Evanjelium, pristupuje k sviatostiam ,aby bol tým najvernejsím nástrojom Božieho slova.
Tak aj myrotočivé ikony ,alebo ikony predtým než sa stali myrotočivými museli byt vystavene vzájomnému vplyvu Božej atmosféry, obrazne povedané –siločiaram Svatého Ducha —- i modlitieb Božieho ľudu.Tieto javy však nie sú cieľom nášho duchovného života,ale majú byť akousi barličkou, pomôckou, smerovkou na duchovnej ceste.Boh koná aj cez také javy,ak chce upevniť vieru v ľudoch, či chce obrátenie nejakej osoby.Sú i uzdravenia i oslobodenia od zlých duchov pri takýchto ikonách.Svetlo ,ktoré ide z ikon exorcizuje.Olej z ikony je nadprirodzeného pôvodu,ale môže to byť aj prirodný olivový olej,veľakrát je to aromatický ,voňavý olej. Je to akési duchovné tajomstvo,ktoré nás volá do pokory pred takýmito ikonami.Cirkev tu má právo a aj povinnosť prešetrit takýto jav, či to nie je iba chemicko-fyzikálny proces z vplyvu aktuálneho  prostredia konkrétnej ikony.
Ikony môžu slziť i produkovať voňavý olej , no stále to bude pre nás tajomstvom i zázrakom,pred ,ktorým treba skloniť srdce i dušu,a veľakrát aj rozum.Boh to robí nie kvôli senzáciám,ale aby nás volal k modlitbe  a k ustavičnému pokániu.