Pochválen buď Ježiš Kristus! Pán Vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, ako ľuďom vysvetliť nebezpečenstvá “reiki”. Bohužiaľ v mojom okolí a aj v kruhu veriacich sa stretávam s ľuďmi, čo navštívili masérov, ktorí využívali pritom práve spomínané reiki. U nás rimokatolíkov sa o tom veľa nehovorí a ľudia, tak nie sú informovaní. Ďakujem.

Odpoveď pripravil exorcista o. Ľ. Petričko.

Reiki (odovzdávanie univerzálnej kozmickej energie za účelom očistenia a uzdravenia prostredníctvom rúk liečiteľa, ktorý je kanálom uzdravenia) je jednou z mnohých okultistických metód uzdravovania prostredníctvom energií. Takto sa človek otvára pôsobeniu tajomných energií, aby ich využil na veštenie alebo liečenie rozmanitých ochorení. Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že tieto energie sú spojené s prítomnosťou zlých duchov. Všetky druhy mágie sú dôsledkom diablovho hriechu neposlušnosti a vzbury proti Bohu.  /www-kredo-sk/

Je to veľmi nebezpečná liečebná metóda a, žiaľ, robia ju aj kresťania a kresťanskí lekári. Zvolávajú do ich života démonov a ľudia to vôbec nevedia. V konkrétnej praxi pri rozväzovaní je potrebné, aby to človek vyznal ako hriech, poprosil Boha o odpustenie a tiež o rozviazanie zo závislosti na majstroch reiki a zriekol sa konkrétnych démonov reiki, pretože oni človeka utláčajú. Spoločný menovateľ všetkých týchto alternatívnych liečebných metód zaťažených démonickými silami je, že v prvej fáze tieto veci v drvivej väčšine pomáhajú. Ale aj démon dokáže spôsobiť napodobeninu uzdravenia a až po čase vyjde najavo, o čo ide. Ľudia sa dajú nachytať na krátkodobý, rýchly a vonkajší efekt, že sa im uľaví fyzicky. Nepozerajú sa však na to, aký to bude mať dopad na psychiku a duchovný život nehľadiac na to, že po istej dobe začne aj fyzická stránka prejavovať známky neuzdravenia.  Z kresťanského hľadiska to však znamená, že privolá ďalších démonov, ktorí spôsobia to, že sa mu zase na čas uľaví, a tak sa ľudia dostávajú do úplne neriešiteľnej situácie prepojenia reťazca zla a cesta von z toho celého je niekedy veľmi boľavá.  /-www-vojtechkodet-cz/rozhovory/pristupove-cesty-zleho-html /

Všetky okultizmy sú vlastne následkom Adamovho hriechu. , Raj je dobrota srdca, blaženosť dobra v srdci– podľa niektorých Otcov Cirkvi.
Človek bol vyhnaný z raja–z dobroty srdca–vyhodený na vonkajšie objekty, predmety, vzťahy z ktorých si pýta život . Odvtedy hľadá život v predmetoch, ktoré mu zamenili Boha, vo vzťahoch , z ktorých čaká to ,čo môže dostať ,len od Boha, povedzme ,že aj v energiách tohto sveta  atď…Vonkajšie dobrá sa stali príčinou šťastia a nie nástrojom. Vonkajší svet bol daný Bohom  človeku ako nástroj dobra a šťastia a nie príčina . Písmo hovorí, že Božie kráľovstvo je vo vás. Boh vdýchol život DO človeka a nie mimo človeka. My hľadáme život mimo nás, mimo dušu, poza srdce, mimo Ducha Božieho, ktorého máme v srdci. Nás nezaujíma život Kristovho Ducha v nás. Nás zaujíma to, čo vidia oči .Mimo Kristovho Ducha niet života. Niet život večný v nijakých energiách tohto sveta, ani v príjemnostiach ani závislostiach tohto sveta……….Energie tohto sveta, ktoré sa dnes stali životom človeka, budú zajtra problémom na večnosti ….Lk 16 –24,25……Všetko, čo je okolo nás je poviazané s našou krvou—so žiadostivosťou tela, s emóciou./Janove listy/. Telo a krv Božie kráľovstvo nezdedia/ 1 kor 15,30/.Preto kresťan by si mal viac ceniť vnútorne dobro v duši ,než vonkajšie dobro. Lebo čim viac je človek závislý len od vonkajšieho dobra, od vonkajšej pravdy, tým viac záleží od ducha satana.