SICh.! Preosvietený Vladyka, chcem sa opýtať, prečo všetci gr.kat. kňazi našej metropolie nemôžu nosiť nábederník, veď je to súčasť kňazského odevu, ako narukávniky alebo pás? Nosia to predsa všetci kňazi byzantskej tradície na východ od nás. Prečo je nosenie nábederníka iba výsada udelená biskupom? Ďakujem vopred za odpoveď. Pán vás žehnaj!

Kňaz má právo na nosenie iba toho, čo mu bolo pri obrade kňazskej vysviacky biskupom odovzdané za mohutného spevu “axios”- je hodný. Nabederník podľa nášho archieretikona v tomto obrade nie je obsiahnutý. Ďalšie hodnosti a symboly dostáva za príkladný kňazský život a “mimoriadne” zásluhy, ktoré získal svojou obetavosťou. Tieto vonkajšie znaky už nevyžadujú potvrdenie zvolania Božieho ľudu, ale iba uznanie od biskupa, ktorý vidí  horlivý  život kňaza, alebo pozná roky jeho vernej služby Bohu a práve biskup chce to zdôrazniť pred inými veriacimi  udelením práva na nosenie ďalších symbolov, medzi ktoré patrí aj nabederník, zlatý kríž – aj kríž s ozdobami, či mitra. To však nie je udeľované pre povýšeneckosť kňaza, ale pre povzbudenie ešte k horlivejšej službe veriacim, ktorí si toho istotne ešte viac všimnú.