Ako najlepšie vysvetliť svojej 4-ročnej dcére, prečo jej nechcem kúpiť Hello Kitty? Stále jej vysvetľujem, že by bol Ježiško smutný, ak by sme to kúpili, len neviem, či je to pre ňu postačujúce. Alena

Dieťatku nie je potrebné vždy, hneď a všetko vysvetľovať, ale len to, na čo jeho rozumček stačí. Mnohé aj potrebné návyky a spôsoby je dobré riešiť autoritatívne, aby si dieťa postupne osvojovalo aj tento dôležitý prvok v živote; totiž, že ak má autorita na niečo svoje dôvody, nemusí nám hneď a všetko „vešať na nos“. Takto ho pripravujeme aj na život viery, lebo ani v Bohu hneď všetko nechápeme, ba niektoré tajomstvá viery zostanú skryté na večnosť. Čo sa dá vysvetliť s tým, že dieťa na to rozumom stačí, treba to vysvetľovať, ale čo sa nedá, a pre dieťa je to dôležité, treba nariadiť. Takto sa výchovou aj pri banálnych hračkách dopracujeme k tomu, že dieťa má disciplínu tak prepotrebnú pre život a zároveň si uvedomuje, že v živote nie všetko musí mať, ba všetko, čo nám svet núka nie je nám ani potrebné. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa „všetko smie“ je dôležité učiť deti skromnosti a poslušnosti, lebo autorita ako taká je dnes spochybňovaná na všetkých úrovniach – od rodičovskej, cez učiteľskú až po Božiu autoritu, ktorá sa neberie vážne. Verím, že sa neurazíte, keď takpovediac zájdem „až k Adamovi a Eve,“ ktorí boli prví čo podľahli vlastnej túžbe proti vôli Najvyššej autority. A táto ľudská túžba nás všetkých bude sprevádzať vždycky. Aj Vaše dieťa v živote čaká veľa nesplnených túžob, ako každého iného človeka. Ľahšie to bude mať toto dieťa, ktoré má skúsenosť s milujúcou autoritou rodičov, ktorí vedeli aj zakázať, aj prikázať, čo dieťa neskôr pochopí a docení. Tie deti, ktorým sa všetko dovoľuje, len aby „toľko nepílili uši“, sa neskôr stávajú „malými diktátormi“, ktorí nešetria rodičov v ničom. Prepáčte, že som využil tento nevinný problém k tomu, aby som vysvetlil, že veľké nezrovnalostí v živote začínajú vlastne kdesi v detstve pri malých nedôslednostiach, ktoré postupne vybočia človeka celkom iným smerom, než by mal ísť. Preto, aby nik z nás nevybočil, potrebujeme Božiu autoritu, ktorá deťom musí byť predstavená prostredníctvom autority rodičov. Prajem Vám veľa trpezlivosti a lásky pri výchove Vašich detí.