SICH! Vladyka, počula som, že v monastieroch sa niekedy bežne konali exorcizmy. Chcela by som sa Vás opýtať, odkedy si naši biskupy túto službu rezervovali? Čo bolo toho príčinou? Je možné, žeby sa tým naši mnísi opäť začali zaoberať? Za odpoveď Vám, vladyka, vopred veľmi pekne ďakujem.

Biskup je “hlavou” miestnej cirkvi a je zodpovedný za dianie na teritóriu jeho eparchie. Aj keď nezasahuje do riadenia rehoĺných spoločenstiev na svojom území, ktoré sú  vyňaté spod jeho právomoci, dôležité fakulty pre dobro veriacich svojho teritoria dáva biskup. Preto aj so súhlasom predstaveného, biskup poveruje rehoľneho kňaza pre službu exorcistu, lebo ten zasahuje do života veriacich, ktorých spravuje biskup.