Otec biskup chcel by som sa Vás spýtať v čom je zasadny rozdiel medzi Greckokatolickou a pravoslavnou cirkvou keď obradovo v tom ja laickym okom nevidim rozdiel až na to že oni neuznavaju pápeža za velknaza cirkvi dakujem za odpoveď

Dosť jasne a podstatne ste to vyjadrili, lebo podstata je skrytá v samotnej hĺbke a riadení Cirkvi. Ak teda Kristus ustanovil jednotiacu hlavu cirkvi v apoštolovi Petrovi: “Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev…”/Mt 16,18/, potom od toho je závislé to, čo je podstatné pre pravosť a jednotu Cirkvi. A tak hoci sme s pravoslávnymi obradovo blízki, lebo obrad vznikal ešte vtedy, keď východná a zapadná cirkev žila v jednote so Svätým Otcom – nástupcom apoštola Petra,  predsa len po schizme z roku 1054, pravoslávna cirkev je už iná nie inakosťou vonkajšieho prejavu obradu, ale rozličnosťou chápania niektorých náboženských právd, čo je pre vieru podstatné. Preto gréckokatolícka cirkev zostáva jednou z mnohých obradov katolíckej cirkvi, ktorá je založená na nástupcovi ap.Petra a pravoslávna cirkev aj keď si ponechala starobilý obrad, odlúčila sa od Petrovho nástupcu. O ostatných teologických rozdielnostiach by bola dlhá debata, ku ktorej je potrebné naštudovať si viaceré historické a teologické pojednania.