Christos raždajetsja! V jednom z významných chrámov Košickej eparchie v dňoch, keď je prepísaná liturgia sv. Bazila Veľkého aj napriek tomu cirkevnoslovanskú liturgiu zoberú vždy liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, lebo vraj nemajú cirkevnoslovanský služebnik na liturgiu sv. Bazila Veľkého a ťažko sa to číta. Nie je to trochu zvláštny postoj???

Kňaz by mal rozumieť to, čo sa modli, preto ak si netrúfa slúžiť liturgiu sv. Bazila Veľkého s porozumením, nemôžem mu zazlievať to, že ju zbožne odslúži v slovenskom jazyku. V konečnom dôsledku niektoré modliby sú tak dlhé, že sa modlia aj nahlas a tak by boli obtiažné aj pre veriacich, ktorí by museli počúvať to, čomu neporozumejú. Časy, kedy bola staroslovienska liturgia samozrejmosťou sú už za nami a nám je potrebné chrániť nie reč, ale vieru, ktorá sa vytráca zo sŕdc ĺudí niekedy aj vďaka zlému chápaniu toho, čo je podstatné. Preto chcem veriť kňazovi, ktorý musí vedieť prečo to robí a rovnako doporučujem aj vám radšej sa modliť, ako hľadať dôvody pre nedôveru, lebo tým si nepomôžeme.