Chcem prosiť o radu a pomoc, lebo už si nemôžem pomôcť, alebo si namýšľam, alebo je to naozaj tak. Snívajú sa mi hocijaké veci, dobré i zlé; najhoršie na tom je, že sa mi dosť často stáva aj skutočnosťou. Napríklad sedíme v izbe. Stane sa nejaká vec. A ja som to už zažila. Najviac sa bojím toho, že moje sny sú strašné. Mám z toho strach, nemôžem poriadne spať…

V zásade Cirkev nás chráni pred vykladačským snov, aby nedochádzalo k pochybnému veštectvu, ktoré nie je vierohodné a môže byť veľmi zavádzajúce. Aj keď sa v Starom Zákone spomínajú prorocké sny, ako napr. výklad snov faraóna Jozefom Egyptským, ťažko by bolo dnes dať niekomu takýto mandát, lebo aj v samotnom Starom zákone je výslovný zákaz veštectva (pozri Lv 19, 31) a u Jozefa sa to dá vysvetliť ako dar pre záchranu vyvoleného národa.

Tiež sv. Jozefa v Novom zákone snom napomenul anjel kvôli záchrane Dieťaťa – teda vždy sa to deje kvôli upokojeniu, nie kvôli znepokojeniu, ako to popisujete.

Ak však máte pocit, že sa u Vás dejú zvláštne veci, je dobré, ak o tom osobne pohovoríte s duchovným otcom, alebo s exorcistom, aby ste nadobudli pokoj a istotu. Len netreba spanikáriť, lebo najhorší na tom je strach, do ktorého by nás chcel zlý duch vohnať.

My vieme, že bez Boha sa nemôže udiať nič, čo by nám ublížilo, ak naozaj žijeme životom viery a ochrany hľadáme u Presvätej Bohorodičky