Pochvalený buď Ježiš Kristus, otec vladyka chcel by som sa Vás opýtať či sú v našej eparchii/diecéze ľudia – laici, ktorí sú Cirkvou skúmaný, že majú nejaké schopnosti a dary liečiť skrze vkladanie rúk alebo modlitbu. Môžme sa nimi nechať modliť alebo požehnávať? Komu sa vlastne môžem nechať modliť sa zamňa alebo nechať sa požehnať? Ďakujem za odpoveď

Sväté písmo odpovedá na vašu otázku a tiež fakty zo Skutkov apoštolov,  ktoré upozorňujú na to, že ľudia prinášali svojich chorých, aby sa apoštoli nad nimi modlili. “Ak je niekto z vás chorý, nech si zavolá starejších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene”/Jak 5,14/. Pod starejšími cirkvi sa myslia tí, ktorí majú nejakú právomoc na základe poverenia a svätenia, preto v tej duchovnej rovine sú to predovšetkým kňazi, ktorí slúžia za chorých sv. liturgie a udeľujú pomazanie chorým. V tej odbornej rovine sú to zas lekári, ktorí majú absolvované medicínske štúdia a sú zodpovední pred štátnym zákonom za ochranu života a zdravia.

Cirkev nemôže ručiť za “samozvancov” a šarlatánov, ale skôr nedoporučuje, až zakazuje, ak niekto predstiera náboženské úkony, ktoré hraničia až s mágiou.

+Milan.