Som pokrstená rímsko-katolíčka, ale vieru do svojho srdca som prijala len pomerne nedávno. V hlave mi víri množstvo otázok, a tak sa spýtam z každého rožku trošku: 1. Nerozumiem, čo to znamená, keď sa počas sv. omše modlíme, aby Pán prijal obetu z našich rúk. O akú konkrétne obetu ide, čo sa tým myslí? Je obetou samotná modlitba, čas, ktorý si vyhradíme na bohoslužbu, alebo niečo iné? Nie je to trochu pohanský prístup, že my niečo obetujeme na oltári? Nie je to predsa Pán Ježiš, ktorý sa za nás obetoval?

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus ! Otec biskup, mám jednu otázku, skôr teologickú ako zo života, avšak kto mi odpovie… Počul som už dvoch kňazov priamo povedať, že Panna Mária -zomrela-, a tak následne šla do neba s telom aj dušou. Trošku ma to zarazilo, lebo od detstva som počul o usnutí P.M. Potom som nad tým rozmýšľal, a nevedel si to vysvetliť. Veď ak by bola zomrela, tak potom by malo prísť vzkriesenie. Niekto mi hovoril, že ani vo víziach (myslím) bl. Kataríny Emmerichovej nie je ,,prítomnosť´´ smrti. A bola vôbec potrebná smrť bezhriechu Panny Márie ? Pýtam sa tak zložitú tému a pritom jednoducho, ale zaujíma ma to. Ďakujem.

Sich preosvieteny vladyka Milan.moja otázka sa týka blížiacej sa udalosti V našej rodine A to je krst nášho dieťatka.ja som gréckokatolicka A manžel rímskokatolik ale chodíme do gréckokatolíckej baziliky V Michalovciach A tu chceme pokrstiť aj naše dieťatko otázka znie… Musia byť krstný rodičia gréckokatolíci alebo môžu byť obaja rímskokatolíci?alebo aspoň jeden Z nich by mal byť gréckokatolik?A ďalšia otázka musí byť pri krste aj krstná aj krstný alebo stačí iba jeden krstný rodič A druhý môže byť iba svedok krstu….. Radšej jeden poriadny krstný rodič ktorý bude viesť dieťa V dobrom duchovnom živote ako dvaja ktorých nezaujíma budúci duchovný život dieťatka…. Ďakujem za vaš čas A odpoveď A želám Vám do ďalších dní veľa Božej milosti A zdravia

Christos voskrese ! Už dlho rozmýšľam nad tým, ako je to s Božou všemohúcnosťou a slobodnou vôľou človeka. Zmení Boh človeka, ak sa za neho modlia príbuzní a samotný človek nechce? Toto nie je provokačná otázka, ani nič podobné. Som rozvedená, mám rozhodnutie o odluke- Kán.1152 § 1 CIC a Kán. 1153 § 1. Za manžela som sa modlila, nie aby sa zmenil ako to chcem ja, ale tak ako Pán uzná za vhodné. Čím viac som sa za neho modlila, situácia u nás v manželstve “gradovala”, modliť som sa neprestala, hoci je nesmierne ťažké modliť sa za niekoho, kto ubližuje. Stále sa neho modlím, vidím že robí veľa zlých vecí, no on to tak nevníma. Chce tak žiť . Ďakujem za odpoveď. S úctou Bernadeta

PBJK, chcem sa opýtať, prečo toľko ľudí chce horlivo nasledovať Krista a vidí veci tak čiernobielo? reagujem týmto na debatu ktorá sa rozprúdila pri vašej nedávnej odpovedi ktorá sa dotýkala chariziem a prejavom Ducha Svätého. Je mi veľmi smutno z toho že všetci máme ten istý cieľ a napriek tomu sa takto rozdeľujeme, zatvrdnuté srdcia bojujú a snažia sa presadiť svoj názor a že to, ako oni žiju svoju vieru je najsprávnejší spôsob, a kto robí inak tak je to zlé… Prosím, prihovorte sa aj týmto ľuďom, lebo pri týchto kresťanských debatách tak často chýba pokora… koľko krát by si náš Boh mohol povedať “O nás, bez nás”.