Píšem Vám už naozaj z posledných síl. Neviem ako mám zvládať všetky problémy, prekážky, ktoré mi tento život podáva. Cítim, že sa snažím, to všetko vydržať s Bohom ale nejde to. Niekedy sa hnevám, že nič neurobí, nezmení. Vracajú sa mi sklamania a bolesti z minulosti, o ktorých viem, že som sa s nimi nevyrovnala a neodpustila ich, no veľmi chcem. Tieto sklamania mi ničia vzťahy a hlavne mňa a môj pokoj. Ťažko zvládam problémy. Ale chcem to zmeniť, viem, že s Bohom je možné všetko, no neviem ako mám začať, urobiť prvý krok na ceste k uzdraveniu. Lucia

Nie som mladá, skôr vo veku, mám však problém s tým, že liečim, alebo sprostredkujem liečenie pomocou anjelov, archanjelov, aj Pána Ježiša, aj Svätého Ducha. Je mi ľúto, že nemôžem pomôcť všetkým, kto čo to potrebuje, nakoľko to Cirkev zakazuje, a ľudia sa boja ,že hrešia, keď prídu za mnou. Veď aj Pán Ježiš tiež liečil, ja sa necítim vinná, ba ma teší, keď môžem pomôcť. Na tento svet som prišla, aby som ľuďom pomáhala, preto sa o to snažím. Emília