Slava Isusu Christu! Drahý vladyka Milan, mám obsedantno-kompulzívnu, ktorá veľmi dlhodobo negatívne vplýva na môj duchovný život. Mám veľké problémy so škrupulóznym svedomím a veľmi ťažko sa mi spovedá. Tieto škrupule súvisia hlavne s mojou chorobou. Pri vyznávaní sa z hriechov a ešte viac počas prípravy pred samotnou tajinou pokánia sa duchovne veľmi trápim. Neviem často rozoznať, čo je skutočný hriech z ktorého sa vyznať dôslednejšie a zamotávam sa vo vlastných myšlienkach, často nezmyselných, ktoré ale nedokážem nebrať vážne. Nemám v úmysle ospravedlňovať vlastnú hriešnosť, ale samotné škrupule často „zakrývajú“ to, čo je vážnejším prehrešením a na čo by som sa mal v spovedi viac zamerať. Aj po spovedi sa trápim, či som všetko vyznal, ako bolo treba, vŕtam sa v detailoch a umáram sa, či bola spoveď platná. Následne aj po prijatí Eucharistie nastupuje strach, či neprijímam svätokrádežne, či som v posväcujúcej milosti, alebo nie a tak radšej väčšinou na sv. liturgii ani neprijímam. Áno, uvedomujem si, že je to zlé a že takéto „riešenie“ má na moju dušu zhubný vplyv. Môj spovedník mi už viackrát povedal, že potrebujem aj v tejto záležitosti pomoc odborníka, psychiatra/psychológa, keďže ako môj dlhoročný spovedník skonštatoval viackrát, že u mňa je to viac duševný, ako duchovný problém. Avšak je veľký problém nájsť kňaza, ktorý by chápal myšlienkové pochody psychicky chorého človeka, ako aj psychiatra, či psychológa, ktorý by rozumel môjmu duchovnému trápeniu z kresťanského hľadiska. Veľmi by som chcel nájsť východisko z tohto trápenia a cestu, ako žiť plnohodnotný duchovný život s Božou bázňou, ale bez takéhoto chorého strachu z Toho, ktorý aj pre mňa má byť zdrojom pravej radosti. Ďakujem za odpoveď.

Slava Isusu Christu ! Vladyka Milan, zaujíma ma, jedna vec. Ak je niekto gréckokatolík, no žije podľa rímskeho obradu, čo si aj plne uvedomuje, že je grekokatolík, ale žije ako rímokatolík … keďže východný obrad má viac prikázaných sviatkov, no daný človek si povie, že on žije ako rímokatolík, tak nejde ani na omšu, ani na liturgiu. Ráta sa to ako hriech ? + mám na mysli v takom prostredí, kde má možnosť ísť na omšu alebo liturgiu každý deň. Za odpoveď vám vopred ďakujem.

Sláva Isusu Christu! Vladyka chcem sa spýtať ako je to s plnomocnými odpustkami teraz v novembri. Počula som dve verzie: prvá je tá že pre získanie odpustkov pre dušu je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej a pristúpiť denne k eucharistii, pomodliť sa na cintoríne na úmysel sv. otca a za dušu zomrelého. Je to potrebné vykonávať 8 dní a odpustky sú pre jednu dušu. A druhá je: je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej, nemusíme denne pristupovať k eucharistii, treba chodiť na cintorín a pomodliť sa na úmysel sv. otca a za dušu zomrelého, ale dá sa získať odpustok každý deň pre inú dušu. Ako je to naozaj? Ďakujem. Milka