Sláva Izusu Christu. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o radu. So svojim snúbencom sme spolu už skoro rok, ale jeho rodine vadí, že som sa liečim na úzkosť. Môj zdravotný stav sa zlepšuje a momentálne užívam iba vitamíny. Jeho mamka sa veľmi bojí, že to bude mať vplyv na tehotenstvo, čo mi moja doktorka vyvrátila, povedala mi, že lieky nemajú na to žiaden vplyv. Nevieme ako ďalej vzhľadom k tomu, že sa máme obaja veľmi radi. Boja sa aj toho, že čo tá moja choroba prinesie do manželstva. Stále sa modlíme k Bohu, aby nám ukázal správnu cestu. Ak Vás smiem porosiť o Vašu radu. Ďakujem, s pozdravom Anička.

Hovorí sa: “ak sa máte radi, nie je čo riešiť”. Z cirkevného hľadiska pokiaľ nejde o prekážku rozlučujúcu manželstvo, nedá sa niečo namietať. Je pravdou, že človek musí dbať aj na zdravotné predpoklady, ale kto môže zaručiť, že aj plne zdraví ľudia nemôžu náhle ochorieť?! Vy dvaja musíte usúdiť nakoľko sú vážne vaše úzkostné stavy, […]

SICH drahý Vladyka. Chcem sa opýtať ako Cirkev vníma a aj ako to vnímate Vy čo sa týka darovania organov napr. po väznej nehode, ak sa dajú niektoré organy ešte darovať. Povoľuje to Cirkev?

Zatiaľ neviem o možnosti pestovať jednotlivé ľudské organy bez ľudí, ktorých sú tieto súčasťou. Azda by sa dalo hovoriť o liečebných metódach s využitím kmeňových buniek, ale to nie je “výroba náhradných orgánov “. Hovoriť však o genetických manipuláciách, alebo využívaní ľudských embryí pre náhradné orgány by bolo neľudské, nemorálne a proti Božiemu zákonu života. […]

Vladyka, chcem sa opýtať, prečo niektorí gréckokatolícki kňazi správajú k svojim rímskokatolíckym bratom, ako k nepriateľom? Konkrétne v okolí Starej Ľubovne istý gréckokatolícky kňaz sa odmieta baviť s rímskokatolíckymi kňazmi, ani im neodzdraví, keď sa mu na ulici slušne prihovoria… Iný prípad, v tom istom kraji jeden syn kňaza, katechéta, na hodine náboženstva pred rímskokatolíckymi deťmi povedal, že on by rímokostoly zbúral, pretože je to modloslužba! A jeho otec, kňaz, keď mu bolo oznámené, nepovedal na to ani pol slova… Vladyka! Nie je vo svete dosť nenávisti medzi ľuďmi a náboženstvami? Musíme medzi seba vnášať nenávisť ešte aj my katolíci? Mám pocit, že niektorí gréckokatolícki kňazi ani nevedia, čí sú! Stoja niekde medzi pravoslávím (aj s jeho nenávisťou ku katolicizmu) a katolíckou Cirkvou, ale pravoslávni nie sú a katolíkmi asi nechcú byť… Ak sa takto správajú, pochybujem o nich ako o kňazoch a vzhľadom na ich správanie aj ako o kresťanoch! V mojom okolí sú viacerí ľudia týmto ich správaním pohoršení… Prosím, vyjadrite sa. Ďakujem.

Žiaľ k tomuto konštatovaniu sa nedá nič povzbudzujúce povedať, lebo vzájomné provokácie neprinášajú nič dobrého. Ospravedlnením nemôže byť povahová chýba, lebo kňazi sa nesmú poddávať náladám, hoci sú len ľudia. Túto vzájomnú nevraživosť “grécko-rímskeho” zápasenia vidieť v niekoľkých prípadoch len na východe Slovenska, azda preto, že práve tu dochádza k ľudským stretom a ubližovaniam z […]

Drahý Vladyka Milan, mam otázku. Bola som v meste a zastavila ma cigánka a pýtala ma 4 eura, aby som jej dala. Povedala som nemám a ona že dajte nebuďte lakomá. Odpovedala som nemám. Ona dva krát mi povedala, že pre Boha Vás pýtam dajte mi. Nevedela som čo mam robiť nedala som, ale neviem či som sa zachovala dobre keď pýtala pre Boha

Ona to pýtala predovšetkým pre seba, a nie “pre Boha”, preto vždy je na Vašom zvážení ako darcu, ktorý môže obdarovať, keď mu to vychádza a uzná to za potrebné . Tých dôvodov, kvôli ktorým ľudia majú pochybnosti s obdarovaním, je zvlášť vzhľadom na toto etnikum dosť, aj keď sa človek pri väčších možnostiach veľmi […]

Sláva Isusu Christu Vladyka otec Milan, moja otázka: nedávno som bola na spovedi u kňaza ktorého som nepoznala bolo to na pútnickom mieste v Litmanovej, spoveď prebiehala tak že ja som vlastne kňazovi nepovedala skoro ani jeden môj hriech, lebo keď som začala rozprávať tak ma prerušil a pýtal a na rodinu a podobne a dával mi takú ako keby katechézu aby som žila v modlitbe a viere …. a keď som mu chcela povedať ďalšie hriechy tak ma stále prerušoval a mala som pocit že ich ani nechce počuť, mala som z neho pocit že ” prišla si na spoveď a Boh pozná tvoje hriechy a ja ich počuť nemusím” na koniec mi dal rozhrešenie ale moje pocity boli a sú zmiešané, je takáto spoveď platná keď som vlastne pred kňazom nevyznala svoje hriechy? ďakujem za odpoveď

Kňaz si ako spovedník berie na seba veľkú zodpovednosť za správne vypočutie, dobre nasmerovanie penitenta /tj. spovedajúceho sa/ a právoplatné rozhrešenie. Lebo ak sa veriaci túži dobre vyspovedať a kňaz mu to neumožní, berie na seba “bremeno”, ktoré mal sňať z veriaceho. Teda váš úmysel dobre sa vyspovedať je platný, ak predtým bola dobre vykonaná […]

Dobrý deň p. Vladyka Milan, čo hovoríte na “Biofeedback”, je to zlučiteľné s kresťanstvom? Ďakujem.

Technické vymoženosti skrývajú v sebe mnohé pozitíva i rizika, tak aj biofeedback je akousi technickou pomôckou, ku ktorej sa mi je ťažko vyjadriť, nakoľko zasahuje do psychiky a činnosti mozgu. Azda by o tom vedeli viac povedať psychológovia, či lekári. Všetko však čo vstupuje do ľudského vedomia nesie so sebou aj známku rizika akejsi manipulácie, […]

SICH vladyka Milan. Chcem sa opýtať či nie je lepšie použiť prezervatív, ako neskôr podstupovať umele prerušenie tehotenstva. Poznám xy žien, ktoré po tzv. nehode radšej podstúpia interrupciu. Nie je menším hriechom radšej ochrana? Ďakujem.

Hovoriť o riešení, neznamená ponúkať pseudoriešenia, preto aj cirkev je v týchto pohľadoch jednoznačná: to, čo vyplýva z prirodzenosti človeka, nemôže ublížiť,  ale to, čo podsúvame bez rešpektovania prirodzených zákonitosti,  môže sa kedykoľvek vypomstiť a to rozličným spôsobom. Či to poznačí ľudskú psychiku, či to biologický ovplyvní fungovanie ľudského organizmu, alebo oberie o podstatu manželskej […]

SICh! Drahý vladyka, chcem sa spýtať či je správne žehnať sa, keď kňaz svätí nejakú vec. Ďakujem za odpoveď! Nech vás Pán žehná a napĺňa dobrotou a láskou +

 pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –   Bohoslužobné knihy stanovujú pomerne presné pravidlá toho, kedy sa máme prežehnávať, respektíve robiť veľkú či malú poklonu. Ich stručné zhrnutie bolo zverejnené aj v rámci tejto facebookovej stránky dňa 1. februára tohto roka. Okrem iného z nich vyplýva, že keď kňaz posviaca nejaké predmety, napríklad pokrmy alebo ikony, […]

Pochvalený buď Ježiš Kristus, otec vladyka chcel by som sa Vás opýtať či sú v našej eparchii/diecéze ľudia – laici, ktorí sú Cirkvou skúmaný, že majú nejaké schopnosti a dary liečiť skrze vkladanie rúk alebo modlitbu. Môžme sa nimi nechať modliť alebo požehnávať? Komu sa vlastne môžem nechať modliť sa zamňa alebo nechať sa požehnať? Ďakujem za odpoveď

Sväté písmo odpovedá na vašu otázku a tiež fakty zo Skutkov apoštolov,  ktoré upozorňujú na to, že ľudia prinášali svojich chorých, aby sa apoštoli nad nimi modlili. “Ak je niekto z vás chorý, nech si zavolá starejších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene”/Jak 5,14/. Pod starejšími cirkvi […]

Sláva Isusu Christu. Vladyka Milan chcem sa spýtať na vaše stanovisko ako to bude resp. ako vyzerá situácia okolo Brala v Sečovciach teraz po smrti otca Milana Seligu, nakoľko bol to on ktorý sa tam venoval naplno ľudom. Zároveň sa chcem spýtať ci existuje nejaké vaše usmernenie ci nariadenie l ohľadne takzvaného ,,rehoľneho spoločenstva” za ktoré sa vydáva a ktorého ,,habit” nosí bývala rehoľníca Agata a ešte jedna takzvaná sestra? Ďakujem za odpoveď.

O danej problematike bolo už dosť veľa otázok zodpovedaných a samotný prístup cirkvi k tomuto miestu zostáva nezmenený. Zostáva naďalej miestom stretávania veriacich, ktorí sa tam chcú modliť s tým, že cirkev v tom nikomu nebráni, ale je iba pozorovateľom, ktorý sleduje dianie, aby sa nevybočilo z cesty. To, že jeden z kňazov poverených starostlivosťou […]