SICH Vladyka. Zdvorilo by som sa chcel opýtať, ako to bolo so zostavovaním Nového zákona. Prečo koncily akceptovali práve tieto štyri evanjeliá, a naopak odsúdili resp .neuznali tzv. apokryfné evanjeliá. Teda na základe akých konkrétnych dôvodov boli apokryfné evanjeliá cirkevnými otcami odmietnuté. Za odpoveď Ďakujem.

Odpoveď dáva sekretár biskupa o. Róbert Jáger – Čo patrí a čo nepatrí do Biblie. Čo sa týka zbierky kníh označovanej ako Starý zákon existuje zmienka v úvode do knihy Siracha (II. storočie pred Kristom), kde sa hovorí o Zákone, Prorokoch a iných Spisoch. Toto trojité členenie je zachované v židovskom ponímaní. Biblia sa nazýva Tanakh – Tóra (Zákon, 5 kníh […]

Slava Isusu Christu Otec vladyka Milan. Chcem sa opýtať otázku, na ktorú si neviem už dlhy čas dať odpoveď a robí vo mne niekedy zmätok . Pápež Ján Pavol druhy bol vyhlásený za svätého . No počas jeho činnosti bola viac krát zorganizovaná udalosť kde sa stretli predstavitelia rôznych nielen cirkvi ale aj náboženstiev z celého sveta . To by vo mne nevyvolávalo nič ale v kostoloch boli poprikrývane kríže a na oltároch boli vyložené ,,posvätné,, veci iných náboženstiev (hinduizmus,samani,budhisti a veľa iných spoločenstiev sa tam zapojilo) ako na toto reagoval nás jediný a pravý Boh, ktorý je ako On sám hovorí Žiarlivý ? Ja nechcem poburovať ani nič , len potrebujem odpoveď s ktorou sa stotožním pre prijatie tohto faktu a objasnenie . Myslím, že človek ako Vy by mohol vedieť adekvátne odpovedať . Ďakujem s pozdravom a prianím požehnania pre Vás

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –   Podujatie, ktoré spomínate, teda medzináboženské stretnutie v Assisi roku 1986, vyvolalo v čase svojho konania u mnohých ľudí veľmi silné a zároveň protichodné reakcie, pričom viacerých neponecháva ľahostajnými ani v súčasnosti. Táto skutočnosť ma vôbec neprekvapuje, lebo zo strany kresťanského sveta, respektíve jeho značnej časti, išlo o radikálne iný prístup k inovercom, […]

Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa Vás opýtať ako to je s obliekaním práve Vás biskupov, resp. arcibiskupa. Od čoho závisí že biskupa obliekajú tesne pred začiatkom liturgie a inokedy príde už oblečený v omofore atď. priamo na liturgiu a keď je na liturgii obchod okolo chrámu, alebo malý vchod na liturgii prečo je to z pohľadu veriacich proti smeru hodinových ručičiek a nie opačne (akú to má symboliku) zároveň prečo pri niektorých liturgiách keď je viac kňazov a prítomný aj biskup obchádzajú jedni oltár do jednej strany a iní do druhej. Ďakujem.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –   Archijeratikon, teda bohoslužobná kniha, ktorou sa pri slávení riadia biskupi, predpokladá, že veľkňaz si oblieka bohoslužobné rúcha po slávnostnom vstupe do chrámu uprostred zhromaždeného ľudu. Zachovanie uvedeného postupu si však okrem iného vyžaduje pomerne veľký počet dostatočne skúsených posluhujúcich. Ak sa teda božská liturgia slávi […]

SICH vladyka! Prosím Vás o vysvetlenie, ako je to so žehnaním sa keď prechádzam okolo kostola, kríža. Je to hriech neprežehnať sa ? Alebo v autobuse, vlaku treba na seba upozorňovať prežehnávaním sa ? Vďaka za odpoveď.

Cirkev nám neprikazuje praktizovať náboženské gestá pod ťarchou hriechu, ale malo by to vyplynúť z našej viery a potreby prezentovať svoj postoj voči krížu a chrámu. Okrem toho každé prežehnanie je “malým exorcizmom”, ktorý od nás odháňa silu zla a je aj krátkou modlitbou na oslavu Najsvätejšej Trojice. A je nezanedbateľné aj to, že sa […]

Slava Jesusu Kristu! † Otec ,chcem sa opýtať na Váš názor ohľadom pitia Ajuvérdskych čajov napr. pri menštruačných bolestiach alebo na posilnenie imunity. Je to pre nás kresťanov neprípustné? Ak si len kúpim čaj v zdravej výžive a pijem ho pre zdravie. Ďakujem za Vašu odpoveď. Pán Boh Vám zaplať.

Zásadou je, aby sme s prijímaním liečebných prostriedkov neprijímali aj nejaké magické, či inonáboženské praktiky. Ak si kúpime čaj v zdravej výžive, predpokladám, že tu ide skôr o zloženie liečivých komponentov, ktoré by mali prejsť aj regulárnou obchodnou kontrolou. V takomto ohľade je celkom jedno, či si kúpite čaj čínsky, alebo indický, či ajuverdský – […]

SICH. Chcel by som sa opýtať,či je hriechom byť rozvodovým právnikom. Za odpoveď ďakujem.

S posúdenim právneho stanoviska o. Čitbajom zasielam svoju odpoveď : – Povolanie, ktoré hľadá pravdu a spravodlivosť, nemôže byť hriechom, ak sa riadi záväznými právnymi normami, ktoré nenarúšajú slobodu človeka a nevylučujú Boží zákon. Je veľmi dôležité, aby právnik mal svedomie, ktorým sa riadi pri rozhodovaní v jednotlivých sporoch a nikdy nezneužil pozíciu, ktorá má […]

Sláva Isusu Christu! Vladyka, chcela by som sa Vás opýtať, čo hovorí cirkevná morálka na pestovanie ľudských orgánov, nakoľko sa hovorí, že biofyzika je veda 21. storočia a táto problematika patrí k momentálne otvoreným/načatým témam. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Zatiaľ neviem o možnosti pestovať jednotlivé ľudské organy bez ľudí, ktorých sú tieto súčasťou. Azda by sa dalo hovoriť o liečebných metódach s využitím kmeňových buniek, ale to nie je “výroba náhradných orgánov “. Hovoriť však o genetických manipuláciách, alebo využívaní ľudských embryí pre náhradné orgány by bolo neľudské, nemorálne a proti Božiemu zákonu života. […]

SICH! Vladyka Milan, čo vidíte pod pojmom “Nová evanjelizácia” v našej gréckokatolíckej cirkvi a ako ju konkrétne aplikovať cez bohatstvá modlitieb a tradícií, ktoré máme? Pán Boh zaplať za Vašu odpoveď.

Pojem “nová evanjelizácia” nepredstavuje  novosť v pravdách evanjelia, lebo tie zostávajú stále tie isté a stále platné. Je to skôr novosť v našom prístupe k ustáleným pravdám, ktoré usmerňujú náš  život. Tieto pravdy sú čitateľné aj z liturgických obradov našej cirkvi, preto by bolo treba obnoviť náš vzťah k utierňam, večierňam, obradom udeľovania tajomstiev cirkvi, […]

SICH! Vladyka Milan, ako sa mám vysporiadať s tým, že moji rodičia sú rozvedení? V spoločnosti sa človek z takejto rodiny cíti vždy Menejcenný, ba dokonca, aj keď príde na rôzne pute nášho greck. obradu alebo na rôzne náboženské akcie, kde sa veľký dôraz kladie na rodiny, aj tam sa človek cíti menejcenný. Kňazi, biskupi v homíliách často kladú dôraz na úplne rodiny, čo je veľmi dobre a správne, no nikdy nepovzbudia deti a rodiny, kt. nie sú úplne, ba ešte viac ich zdeptajú a tak opäť odchádzame domov z takýchto akcii s pocitom menejcennosti. Či ľudia z takýchto rodín nemajú právo na život?

Detí z rozvedených rodín majú o to väčšie právo na život i šťastie, o čo viac boli obratí o pokojné detstvo v objatí oboch rodičov. Nie je to na hanbu detí, ale skôr to padá na vrúb dospelých, ktorí nedokázali zvládnuť dôležitú životnú situáciu, ktorá ťažko  poznačí všetkých členov rodiny. Nedajú  sa odsudzovať tí, čo […]

Sláva Isusu Christu! V prvom rade, milý vladyka, Vám chcem zablahoželať k Vašim včerajším narodeninám, nech Vás ochraňuje Presvätá Bohorodička. A moja otázka znie: Kde sa má nachádzať tetrapod v cerkvi? Ľudia si ho totiž posúvajú dozadu, skoro až k dverám, aby ikonu mohli pobozkať aj tí, ktorí sadajú dozadu. Môj názor však je, že kto tú ikonu pobozkať chce, tak príde aj do stredu, aj dopredu a je mu to jedno. Ako to teda má byť? Ďakujem za odpoveď.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –   Niekedy sa ikony umiestňujú na tetrapodos, ako píšete, teda na menší stolček so štyrmi nohami, ale zvyčajne sa kladú na analoj, ktorý pripomína malý rečnícky pult, keďže navrchu má naklonenú rovinu. Nejestvuje striktný cirkevný predpis, ktorý by stanovoval, kde presne sa má analoj s ikonou nachádzať […]