Môže sa sobášiť, krstiť, konať oslavy, slávnosti a podobne v období Petro-Pavlovského, či Uspenského pôstu? Napriek tomu, že dnes už nie sú v našej cirkvi tieto pôsty povinne záväzné, sláva Bohu, neboli ani zrušené. Preto sa chcem spýtať, či je to vhodný čas na konanie slávnostných udalostí, keďže sobáše a podobne slávnosti sa konajú. Aký bol prístup k tomuto v minulosti, dodržiaval sa zakázaný čas? Poznámka: Keďže sviatky a pôstne obdobia nás vovádzajú nielen do slávenia, ale aj do dôležitých právd viery, je potrebné ich brať vážne, lebo cirkevný kalendár ich zdôrazňuje kvôli nášmu „vrastaniu“ do právd viery a do hlbšieho prežívania duchovných skutočnosti. A tak ako sa historicky objavovali nové bludy i nové nebezpečenstvá sprofanizovania posvätných skutočnosti, tak aj dnes vnímame prílišnú liberalizáciu náboženského života. Preto je potrebné rešpektovať Cirkev, ktorá nám čosi odporúča pre naše podmienky, lebo aj atmosféra na Slovensku už nie je iba východná, kvôli čomu je múdre zohľadňovať aj západné skúsenosti a sviatky, ktoré nám dopomôžu vyhnúť sa mnohým omylom. Som vďačný o. M. Gajdošovi, že z liturgickej i asketickej stránky snaží sa objektívne hodnotiť Vašu otázku a dáva aj svoje odporučenia. †Milan