Zaujíma ma vysvetlenie k bozkávaniu ruky pri pozdravení sa s laikmi. Niekedy som sa stretol s vysvetlením, že ide o bozkanie (biskupského) symbolu – prsteňa, no všimol som si, že sa bozkáva ruka. V Písme sa viackrát spomína výzva na pobozkanie sa bratským bozkom, čo vnímam ako pozdrav takpovediac rovnocenných. Bozkanie ruky je podľa mňa vonkajším znakom hierarchickej poslušnosti, čo vnímam ako vhodné pri stretnutí kňaza s vladykom. Ako sa teda laik správne zdraví s vladykom pri osobnom stretnutí – pobozkaním ruky (prsteňa?), či podaním ruky a bratským trojitým dotykom hlavy (nepoznám označenie tohto úkonu), či inak?

Moja otázka sa týka mimoliturgického oblečenia vyššieho duchovenstva. Druhý vatikánsky koncil a tiež Kódex kánonov východných cirkví vyzýva jednotlivé východné katolícke cirkvi k zachovávaniu vlastnej, pre každú cirkev špecifickej, tradície, ktorá obohacuje samotnú katolícku cirkev. Preto sa chcem opýtať, či existuje takáto tradícia našej gréckokatolíckej cirkvi aj v tejto oblasti. Kedysi som zhliadol na internete fototografiu z Námestia sv. Petra vo Vatikáne, kde ste mali Vy aj vladyka Peter oblečenú tmavú červenú/bordovú mantiu a čiernu kamilavku so závojom. Doma som však žiadneho z našich vladykov nosiť kamilavku nevidel. Existuje preto nejaký predpis, resp. tradícia ktorá by určovala aké mimoliturgické oblečenie majú naši biskupi používať? Je pre našu cirkev typickejšia červená/bordová mantia gréckeho typu alebo je možná farebná rôznorodosť – čierna, ktorú často používa vladyka Svjatoslav alebo fialová, modrá mantia ruského typu? Mali by naši vladykovia nosiť kamilavky? Ak áno, mal by metropolita nosiť bielu kamilavku so závojom alebo taktiež čiernu? Rado (Podobná otázka): Vladyka, padla tu otázka, prečo nenosíte prsteň, kríž a solideo ako rímskokatolícki duchovní, na čo sa ponúka automaticky logická odpoveď. Ja by som sa však chcela pri všetkej úcte spýtať presný opak a to prečo nenosíte klobúk so závojom, ktorý nosia gréckokatolícki biskupi ako súčasť mimoliturgického odevu všade vo svete.