Pozdrav Pán Boh! Minulý rok sme si pripomínali 100.výročie zjavenia sa Panny Márie vo Fatime. Aj keď od zjavení uplynulo už storočie, Fatima je stále aktuálna aj dnes. Benedikt XVI povedal: “Fatima ešte nepovedala posledné slovo.” A tak výzva na obrátenie sa a zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie nemá byť zabudnutá. Panna Mária nám dala prísľub: “Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí!” Môže byť tento prísľub naplnení inak, než eschatologicky?