Pochvaleny bud Jezis Kristus, chcela by som sa spytat ci je jedenie mäsa v piatok tazkym hriechom. A ci sa da nahradit inym skutkom kajucnosti, napriklad modlitbou navyse?

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie – Ak patríte do rímskokatolíckej cirkvi, vzťahuje sa na vás kánon 1253 Kódexu kánonického práva: „Konferencia biskupov môže bližšie vymedziť zachovávanie pôstu a zdržiavania sa mäsa, ako aj úplne alebo čiastočne zameniť pôst a zdržiavanie sa mäsa za iné formy pokánia, najmä za skutky dobročinnej lásky a cvičenia nábožnosti.“ Musím […]

Sláva Isusu Christu. Ja by som sa chcela opýtať kam vlastne odchádza duša človeka po smrti. Duša je nesmrteľná, ale kde prebýva po smrti? Sú duše ľudí, ktorí zomreli medzi nami? alebo sa objavia až pri poslednom súde? Mnoho ľudí zastáva názor, že ak niekto odišiel nedobrovoľne zo sveta (napr. zavraždili ho) tak sa jeho duša zdržiava na danom mieste a “straší” Ďakujem za odpoveď.

Odpovedá o. Petričko Po smrti  nie je dôležité miesto ,ale stav duše .Duše zosnulých neopúšťajú tento svet.Ludia, ktorí tu dýchaju Sv.Duchom ,budú sv.Duchom dýchať aj tam, a tí, čo dýchajú príjemnosťami tohto sveta, nepokojom, hnevmi…tí dýchaju nepokojom aj tam–no to je už atmosféra padnutych duchov.Preto tri evanjeliá začínaju výzvou k pokániu.Kto sa kajá, ten už […]

SICH! Drahý vladyka, chcem sa opýtať, aký význam má a čo presne znamená zapečaťovanie hrobu pri gréckokatolíckom pohrebe a tiež, prečo sa v rímskokatolíckom pohrebnom obrade nenachádza. Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie – Položená otázka je pomerne zaujímavá, no momentálne na ňu nedokážeme spoľahlivo odpovedať. O danej veci sme diskutovali aj v rôznych liturgických komisiách našej miestnej cirkvi, ale bez reálnejšieho záveru. Spomínaný obrad sa totiž v oficiálnych bohoslužobných knihách nenachádza a pravdepodobne k nám prišiel z územia dnešnej Ukrajiny. Nenájdeme ho dokonca ani v praxi […]

SICH, chcela by som sa opýtať, budeme krstiť dieta v gréckokatolíckom chráme, uvažujeme nad krstnými rodičmi. Môžeme byt krstným rodičom aj osoba, ktorá je rozvedená? Ma krst aj sväté prijímanie. Dakujem

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie – Kódex kánonov východných cirkví v kánone 685 uvádza požiadavky, ktoré človek musí spĺňať, aby sa mohol stať krstným rodičom. Jednou z podmienok toho, aby sa osoba zhostila úlohy krstného rodiča platne, je skutočnosť, že ona sama už prijala krst, myropomazanie a Eucharistiu. Na toto poukazujem len mimochodom, lebo vo […]

SICH. Počas Veľkého pôstu pred Paschou sa v mnohých farnostiach slúžia liturgie Vopred posvätných darov. Aj v tej našej. V niektorých zase majú liturgie Jána Zlatoústeho. Poznám farnosti, kde majú každý deň počas týždňa liturgiu Vopred posvätných darov. Ako to teda má byť? Čo je správnejšie a hlavne pre duchovnosť človeka osožnejšie – prijímať eucharistiu každý deň alebo len dvakrát do týždňa? Ďakujem za odpoveď. Juraj

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie – Naše bohoslužobné knihy predpokladajú, že počas Veľkej Štyridsiatnice (obdobie od pondelka po Syropôstnej nedeli do piatka šiesteho týždňa Veľkého pôstu) budeme v soboty sláviť božské liturgie svätého Jána Zlatoústeho, v nedele božské liturgie svätého Bazila Veľkého a v stredy a piatky božské liturgie vopred posvätených darov, ostatné dni budú plne aliturgické. […]

SICH vladyka chcem sa opýtať ako to je z objednavanim výrobkov z katalógov ako Avon marykey Oriflame LR …? počula som že je tam nad nimi pritom.ne zlo a smrť, a že tieto spoločnosti spolupracujú s new age. Mám sa báť ak mám výrobky od nich alebo si môžem objednávať? ďakujem za odpoveď

Odpovedá o. Petríčko Nechcem a nemôžem menovite posudzovat nijaku firmu kam speje so svojimi výrobkami i obchodmi, či ide dobrým smerom alebo nie,lebo nemám tieto veci naštudované. No ak mám o niečom pochybnosť ,tak si to radšej nekúpim—-riadim sa takou zásadou.. Niekedy je väčšie zlo v našom strachu,hnevu, urazenosti  a v našich myšlienkach .Toto je […]

Slava Isusu Christu! Otec vladyka ako zistím, že práve ten muž je ten, ktorého mi vybral Pán? Viem, že je potrebné sa modliť ale aj tak ako si budem istá že je to on? Ďakujem za odpoveď

Prvou podmienkou správneho poznania životného partnera je túžba hľadať svoje šťastie, ktoré nie je sebecké, ale ochotné druhého urobiť šťastným. V takomto osobnom nasmerovaní, oveľa ľahšie rozpoznáme úprimnosť toho druhého, lebo buď nájdeme v známosti “ozvenu” vlastných nesebeckých snáh, alebo veľmi ľahko odhalime egoizmus, ktorým ten druhý hľadá len naplnenie vlastných túžôb. Od takéhoto typu […]

SICh 😇 Vladyka Milan, chcem sa opytat.Alebo aby som bola presnejsia.Prosim o vysvetlenie masopostnej a syropostnej nedele.Je to predpriprava na post.Mame sa v tie to nedele zdrziavat tychto jedal.( masa, mliecnych vyrobkov) Neviem,ci to dobre chapem.Dakujem. Pozehnane dni prajem.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie – Mäsopôstna nedeľa je deň, PO KTORÉHO SKONČENÍ by sa podľa pôvodnej, tradičnej, ideálnej pôstnej disciplíny – z nej vychádza  liturgická terminológia tohto obdobia – už nemalo, až do samotnej Paschy, jesť nijaké mäso (okrem rybacieho na Zvestovanie a Kvetnú nedeľu). Cieľom existencie tejto nedele je predovšetkým naplnenie potreby […]

Sláva Isusu Christu! Chcem sa spýtať na sobáš v gréckokatolíckej cerkvi. Ja som grekokatolíčka a môj snúbenec je rimokatolík. Je podmienkou aby kňaz prišiel po snúbencov k dverám, alebo ich môžu odprevadiť k oltáru rodičia, ako to býva u rimokatolikov? Vopred za odpoved ďakujem a ostavájte s pánom Bohom.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie – Ak nazrieme do rímskokatolíckych bohoslužobných kníh, zistíme, že nestanovujú, aby snúbencov vovádzali do chrámu ich rodičia – tento sprievod sa dokonca vôbec nemusí konať. Ak sa koná, pokyny preň sú veľmi všeobecné. Odprevádzanie snúbencov k oltáru teda nie je špecifikum rímskeho obradu, ale pomerne nedávny zvyk, ktorého […]

Slava Isusu Christu, mám 17 rokov a moja otázka znie: Je dobré, keď sa doma alebo niekde inde prezliekam pred inými – sestra, sesternica??? (nemyslím tým prezlikanie sa v šatni pred telesnou )ďakujem za odpoveď…Boh Vás žehnaj

Jestvuje “zóna” hanblivosti, ktorú nesmieme prekročiť aj kvôli morálnosti v pohľade na vlastné telo. – A toto nám určí, do akej miery sa môžeme prezliekať pred inými a zvlášť pred osobami iného pohlavia, pre ktoré sa ráz môžeme stať “darom” v manželstve. Je zrejmé, že oblečenie, ktoré zahaĺuje intímne zóny si nevyzliekame len tak, lebo […]