SICH! Moja otázka sa týka odpustu v Klokočove. V správach na Markíze sa vravelo, že” Cirkev zázrak oficiálne neuznáva”, znamená to, že Klokočov nie je uznaným pútnickým miestom? Ďakujem :)

O necelé tri roky bude 350 rokov od udalosti plačúcej ikony v Klokočove. Tento samotný fakt, že celý ten čas prichádzajú veriaci k tejto zázračnej ikone, a na túto udalosť sa nezabudlo ani po tak dlhom čase,  hovorí sám za seba: “Ak je tento zámer, alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je […]

Dobrý večer. Mám ešte dve otázky . . Chcem sa opýtať, prečo sa gréckokatolícky kňazi môžu zenit a mať deti a rimokatolicky nie. Je to nejde v Biblii napísané, že sa nemôžu zenit? A ešte sa chcem opýtať, prečo rimokatolici prijímajú len oplátku a nie aj víno, prečo víno pije len farar, keď Ježiš jasné vraví, pije z nej všetci. Vďaka za odpoveď. Pekný večer Vám prajem

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie – V ranej cirkvi bola prítomnosť ženatého kléru, vrátane najvyššieho, celkom bežnou vecou. Vyplýva to zo samotného Písma, veď napríklad svätý apoštol Pavol uvádza: „Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy…; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a vo všetkej počestnosti. Veď kto nevie viesť svoj […]

SICH! Chcem sa opýtať čo znamená, že pre nejaký chrám sú udelené plnomocné odpustky na 7 rokov a prečo len na určitý čas sú udelené. Znamená to že po siedmych rokoch sa už v danom chráme nedajú získať? Alebo ich musí pápež znovu obnoviť?

pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie Na spomenutú záležitosť treba aplikovať všeobecne platné právne normy. To znamená, že ak bola možnosť získať úplné odpustky v nejakom chráme po splnení predpísaných podmienok udelená na sedem rokov, po uplynutí uvedenej doby sa v ňom získať nedajú – samozrejme, pokiaľ medzitým nebola platnosť daného dekrétu od zákonodarcu predĺžená alebo […]

Sláva Isusu Christu! Mám otázku, či duchovné piesne, ktoré sú autorské (napríklad Litmanivska hora od pani Servickej), sa môžu spievať v chrámoch, aj keď nie sú v knihách (takým spôsobom, že sa vytlačí text na papier). Pán Boh zaplať za odpoveď.

Všetky náboženské piesne potrebujú mať cirkevné schválenie. To, že ich spievajú veriaci s vedomím kňaza, ktorý má byť “strážcom” pravovernosti, dáva nejakú záruku vhodnosti, ale to nemôže mať trvalý status dovolenosti pri modlitbových stretnutiach. Preto aj v západnej cirkvi teraz prebieha zbieranie a prehodnocovanie mládežníckych piesní, ktoré sa spievajú v chrámoch. Ide tu o to, […]