Katolícka cirkev zažíva už tretie desaťročie obdobie svojej reštaurácie, po zhruba štyridsiatich rokoch komunistickej perzekúcie a násilnej eliminácie zo strany ŠTB, zvlášť gréckokatolíkov. Paradoxne, bola táto doba útlaku plodnou v prírastku svätých mučeníkov nezlomnej viery v Ježiša Krista, a to na rôznych spoločenských frontoch. Hierarchicky ste nástupcom niektorých z nich. Rozpoznávate v dnešnej slobodnej spoločenskej situácii u nás, kde je Cirkev už štátom inštitucionálne uznaná, spoločensky rešpektovaná a pastoračne slobodná, nejaké momenty, ktoré by mohli byť výzvami pre jej neustále mystické obnovovanie a osvedčovanie sa ako vernej a duchovne plodnej Kristovej nevesty? Peter