Aký je Váš názor na to, že kňazi tancujú bez problémov na rôznych plesoch so ženami… Týka sa to hlavne rímskokatolíckych kňazov. Je to vhodné? Je to predsa dosť blízky kontakt telo na telo. Moja druhá otázka je, či je v poriadku, že niektorí kňazi chodia v civile oblečení od hlavy po päty v drahých značkových veciach, človek ich v civile ani nespozná že sú to kňazi, skôr nejakí modelári ako vystrihnutí z módnych časopisov. Nemali by byť akýmsi vzorom aj v skromnosti pre svojich veriacich?

Som študentom vysokej školy tu v Košiciach. V budúcnosti mám záujem stať sa ako laik študentom našej teologickej fakulty a zároveň mám túžbu po trvalej diakonskej službe v našej cirkvi. Je potrebná aj na diakonskú službu seminárna formácia? Viem o trvalom diakonovi v prešovskej archieparchii, ktorý taktiež v seminárnu formáciu nemá. Ďalšou vecou je, že samotnú teológiu ako laik na GTF v PO možné študovať žiaľ nie je, maximálnym teologickým vzdelaním, ktoré naša fakulta poskytuje pre laikov je odbor katechetika. Sú nejaké iné možnosti?