Slava Isusu Christu! Chcem sa spýtať, či existuje preklad, resp. či sa pracuje na preklade celého Psaltyru do slovenčiny. Mám na mysli modlitby pred čítaním, po čítaní žalmov, tropárov po prečítaní jednotlivých kaftiziem, modlitieb za zdravie či zosnulých, podľa úmyslu modlitby. Keďže žiaľ, v mnohých slovenských farnostiach by bolo pre ľud ťažko modliť sa v cirkevnoslovanskom jazyku. Je mi ľúto, že prax modlitby žaltáru sa úplne zo života našej cirkvi vytratila, napriek tomu, že sám som počul od ľudí, pamätajúcich našu cirkev ešte pred 1950tym rokom, že pri zosnulom sa pred pohrebom modlieval.

Slava Isusu Christu ! Otec Vladyka Milan, chcem sa Vás opýtať, ako je to so sv. liturgiami, priamymi prenosmi cez internet? Vôľam sa Daniela, pochádzam z Ľutiny, momentálne žijem a pracujem vo Francúzsku, keďže moja francúzština je veľmi slabá, moja účasť na sv. omšiach je tak trochu formálna, keď som sa dozvedela o priamych prenosoch sv. liturgii zo Slovenska, bola som veľmi potešená, keď sledujem takýto prenos, mám pocit, že som tam aj skutočne, alebo duchovne naozaj prítomna a rozumiem kázňam. Len neviem ci takéto sv. liturgie sú aj platne pred Pánom. Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď a za Vás čas. Daniela

Slava Isusu Christu! Chcem sa spýtať, ktorá verzia modlitby Bohorodice Ďivo, radujsja (Raduj sa Bohorodička) v cirkevnoslovanskom jazyku je správna, pretože myslím, že je v tom trochu zmätok. Niekde sa píše “Bohorodice Ďivo radujsja obraduvanaja Marie…” a niekde zasa “Bohorodice Ďivo radujsja blahodatnaja Marie…”, ale čo je zvláštnejšie, že v nových vydaniach modlitebnej knižky v CSL sa už nepíše, ako sme boli naučení a ako doteraz bolo všade uvádzané “…i blahosloven plod čreva tvojeho…” ale “…i blahosloven plod života tvojeho…” a nejako nerozumiem prečo. Myslím, že nie je dobré, keď sú v jednej z najzákladnejších modlitieb zmätky.

Sláva Isusu Christu vladyka! Zaujímalo by ma ako je to počas modlitby pred sv. prijímaním “Viruju Hospodi i spoviduju” resp. “Verím Pane a vyznávam…” kde by ma zaujímalo či by sa malo biť v prsia alebo prežehnávať počas “pomjani mja Hospodi…” a “Bože milostivyj…”. Pýtala som sa to aj kňazov a ani oni v tom nie sú všetci jednotní. Kňazi, biskupi, miništranti sa prežehnávajú a asi aj väčšina manželiek kňazov avšak ostatní veriaci sa väčšinou bijú v prsia. Tak isto aj pravoslávni veriaci sa bijú v prsia. Ako je to teda správne? Ďakujem za odpoveď.