“Pochválený buď J.Kristus. Obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu týkajúcu sa kňazského povolania. Som síce pokrstený gréckokatolík,ale od útlého detstva som bol viac vedený ako Rímokatolík kde mám aj 1.sv prijimanie. Mojou túžbou bolo stať sa kňazom a mal som podporu od mnohých ľudí avšak nie od rodiny. Napokon som od tejto túžby upustil no v kultúru duše ta túžba tam bola vždy. Začal som žiť životom ako každý,avšak mal som nevydarený vzťah,ktorý sa mi pred svadbou rozpadol a mám z neho jedno dieťa. Život ma naučil k mnohým veciam a dnes sa odstupom času pozerám na seba a pýtam sa prečo som vtedy keď mohol stať sa kňazom nerozhodol odvážne ako prorok keď sa ho Boh pýtal Koho pošlem? A Izaiáš odpovedal:Tu som Pane,vyšli ma!! “” moja túžba stať sa kňazom je stále silná no podmienky na prijatie sú už nemožné na splnenie zvlášť keď mám nemanželské dieťa, Som externým študentom vysokej školy sv.Alžbety v Mi.chcem sa Vás vladyka spýtať aké mám šance pôsobiť v Cirkvi ak už nemožem byť kňazom v resp.rímskokatolickým? Ďakujem,Boh Vám žehnaj otče..0:55 Vlastimil Mačička Pochválený buď J.Kristus,, už som Vám v minulosti písal no odpoveďˇ som nedostal a preto sa opätovne obraciam s tou istou otázkou na Vás a prosím o odpoveď. V minulosti som túžil stať sa kňazom no okolnosti rodinné a iné mi to nedovolili,nemal som žiadnu podporu no v srdci som túžil stať sa kňazom,žil som zbožným životom a správal sa aj ako kňaz čím mnohí v okolí nechápali prečo som sa nestal kňazom..moja túžba a viera stať sa kňazom bola tak silná,že Pán mi dal určité znamenie,že si ma vybral byť v jeho službe kňazom a o tom by som mohol osobne Vám porozprávať, .tá túžba je tak silná a mocná aj teraz po toľkých rokoch,lenže mal to háčik..hoci som nikdy nebol ženatý,mám jedno nemanželské dieťa a preto by som veľmi chcel vedieť či mám šancu stať sa kňazom latinského obradu. Študujem externe v inom odvetí no chcem študovať ďalej na teológickej fakulte len preto,aby som sa stal kňazom,.mám podporu Cirkvi,že ma zasvätí pre kňazskú službu pre mojho Boha a mojho Pána pod ochranou jeho presvatej matky Panny Márie? Ďakujem,Nech Vám náš Pán žehná..”