Pochválený buď Ježiš Kristus. Mám 25 rokov a moji rodičia mi nechcú dovoliť chodiť na kresťanské stretnutia. Mamina ma považuje za čudáčku alebo fanatičku. Ona si asi myslí, že ruženec patrí do rúk iba babkám. Začala som chodiť na uzdravujúce omše do Žiliny, ktoré vedieť o. Ľuboš, ale moja mama to nechápe prečo tam chodím. V Biblii sa píše že Pána Boha máme milovať viac ako rodičov a deti, a máme ho dát na prvé miesto, ale niekedy je to ťažké, keď mám ísť napríklad na chvály, bojím sa to povedať rodičom niekedy ich radšej oklamem, neviem ako mam reagovať, keď ma nechcú pustiť. Mám teda radšej pre pokoj v rodine ostať doma alebo sa vzoprieť a ísť? Je normálne aby 25 ročnému dievčaťu rodičia zakazovali takéto veci? Prosím pomôžte mi. Ďakujem

Myslím, že to nie je celkom normálne, ak rodičia riešia veci iba imperatívom a nie dialógom, lebo je potrebné dôjsť k tomu, v čom je problémom vaše náboženské správanie pre rodičov. Možno majú nejakú zlú skúsenosť, alebo pochybnosti, o ktorých je potrebné s nimi trpezlivo hovoriť, lebo ako píšete – ste dospelí ľudia. Predsudky, alebo […]

S.I.CH. S mojim priateľom budeme mať čoskoro svadbu a chcela by som sa vás opýtať: v prípade ak ja som grécko-katolíčka, on pravoslávny, a sobáš uzavrieme v Grécko-kat. chráme, a ak by sme chceli mať sobáš aj s liturgiou tak mi bolo povedané, že on by nemohol pristúpiť k sv. Eucharistii…a bolo by to trochu preňho nepríjemne, ak by sme ostatní šli, a on by nesmel, tak moja otázka znie, či neexistuje nejaká výnimka, ktorá by mu dovolila v tento náš deň pristúpiť k sv.Eucharistii. Samozrejme ak nie, tak sa nič nedeje a budeme mať čisto len sobáš. Ďakujem za odpoveď.

Vo “výnimočných” prípadoch je dovolené katolíkom prijímať sviatosti u pravoslávnych a pravoslávnym u katolíkov, nakoľko viera v tajomstvá Cirkvi je u oboch cirkvi rovnaká. Ja váš sobáš považujem za mimoriadne výnimočný vo vašom živote, preto doporučujem prijímať Krista z jednotnej čaše, aby On v jednote držal váš spoločný život a voviedol vás do jednoty manželskej, […]

Pochválen buď Ježiš Kristus! Pán Vladyka Milan, chcela by som sa vás opýtať, ako ľuďom vysvetliť nebezpečenstvá “reiki”. Bohužiaľ v mojom okolí a aj v kruhu veriacich sa stretávam s ľuďmi, čo navštívili masérov, ktorí využívali pritom práve spomínané reiki. U nás rimokatolíkov sa o tom veľa nehovorí a ľudia, tak nie sú informovaní. Ďakujem.

Odpoveď pripravil exorcista o. Ľ. Petričko. – Reiki (odovzdávanie univerzálnej kozmickej energie za účelom očistenia a uzdravenia prostredníctvom rúk liečiteľa, ktorý je kanálom uzdravenia) je jednou z mnohých okultistických metód uzdravovania prostredníctvom energií. Takto sa človek otvára pôsobeniu tajomných energií, aby ich využil na veštenie alebo liečenie rozmanitých ochorení. Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že tieto […]

SICH ! Vladyka Milan chcem sa Vás opýtať aký je Váš názor na to, keď sú v malej obci (cca 150 obyv.) 4 chrámy -gréckokatolícky, pravoslávny, evanjelický a rímskokatolícky.

Ťažko mi je hodnotiť situácie, ktoré voviedli vašich predkov k takým rozhodnutiam. Ja už môžem len rešpektovať tento fakt a doporučiť, aby sa tam vo viere a láske správali ľudia voči sebe rešpektujúc tak zákon lásky, ktorý podľa slov evanjelia zaväzuje všetkých kresťanov. +Milan.

Presvietený Vladyka. Pýtam sa vás ako biskupa i ako športovca. Aký mate názor z duchovného hľadiska na kontaktne športy ako je Box. Nie je to v rozpore s kresťanskou vierou, ak si ľudia takto zámerne, hoci nie v zlom ale len súťažne, ničia svoje telo? Osobne mam totiž box rad, preto ma to zaujíma. Taktiež, čo si myslite o kulturistike. Kedysi ako chlapec som bol nadšencom tohto kvázi športu, ale dnes už mam pochybnosti o tom či je normálne takto vystavovať svoje telo na obdiv. Ďakujem.

Športové hry od nepamäti “odľahčovali” vážnosť rozličných životných napätí, preto boli a aj sú vyhľadávaným relaxom, ale aj kondičným “tréningom” pre športovcov,  aj keď sa dnes až príliš zachádza do komerčnosti. Možno toto je dôvodom prečo sa často zachádza aj za hranicu morálnosti a telesného zdravia. Staré gladiátorské hry zachádzali až za hranicu ľudskosti a […]

Nech je pozdravený a pochválený náš Pán Ježiš Kristus. Otec vladyka, pozdravujem Vás. Moja otázka na Vás bude veľmi osobná, ale myslím si, že bude prospešná pre veľa ľudí, zmietaných búrkami v manželstve. Žijem vo sviatostnom manželstve už 25 rokov, máme štyri deti a celý ten čas vedieme doslova boj medzi sebou, čiže ja a manžel v intímnom živote. Ja si myslím, že môj manžel je posadnutý sexom a ja mu slúžim iba na uspokojovanie jeho sexuálnych túžob. Keď ho má (sex), je ku mne milý, doslova by ma zjedol, keď sa však bránim, lebo je toho na mňa priveľa, uráža ma, vyčíta mi, že iste niekoho mám, lebo bez sexu sa predsa nedá žiť a nadáva mi. Je vlažným kresťanom, ja naopak, túžim duchovne rásť, idem za Ježišom aj cez týždeň, neviem si bez neho život predstaviť. Na môjho manžela je to priveľa, neustále mi vyčíta, že sa priveľa modlím. Asi má aj pravdu, lebo vo Svätom Písme sa píše, že telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú. Už toľkokrát sme sa o tejto téme nášho života rozprávali, ale môj manžel ma vôbec nechápe. Stále si rozpráva to svoje, že manželstvo je na to, aby sme si užívali sex, alebo si má na to nájsť niekoho iného? Má neuveriteľný apetít a ja sa pri ňom cítim zneužívaná. Nedochádza u nás k jednote, lebo manžel sa bráni počatiu, a tak nedochádza ani k súzvuku duší. Nemyslite si, túžim po láske, milovaní, ale u nás je to len číry akt párenia, ktorý ma neuveriteľne uráža ako ženu, ako Božie stvorenie. Moja duša, moje city nie sú naplnené, hoci naše manželstvo je Bohom požehnané. Je to preto, že cítim a chcem žiť inak duchovný život, ako môj manžel, ktorý ho žije veľmi svetsky? Koľkokrát si spomeniem na Pánove slová: Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie Lk12, 51 Bojím sa tohoto rozdelenia, lebo to rozdelenie zažívame. Nechcem ho, ale ako nájsť jednotu medzi nami, keď sa manžel nechce posväcovať v duchovnom živote? Prosím, modlite sa za nás, lebo to veľmi potrebujeme a ja už takto ďalej nevládzem. S Pánom Bohom.

Ľudia si môžu nerozumieť na rozličnej úrovni – rečovej, názorovej, umeleckej…, ale aj na intímnej. Pri každom nedorozumení je dôležité chcieť pochopiť toho druhého, vcítiť sa do jeho situácie – byť empatický. Potrebné je to zvlášť v manželstve, lebo je to spoločenstvo muža a ženy, ktorí si vzájomne dávajú právo aj na svoje telo, o […]

SICH! Vladyka, u nás v cerkvi sú v nedeľu 4 sv. liturgie. Náš 19ročný syn chodí počas prázdnin najčastejšie na večernú sv. liturgiu. V sobotu sa stretáva s mládežou, majú opekačky, alebo si niekde posedia, niekedy aj do rána a potom je v nedeľu ráno unavený a chce sa vyspať. Je v poriadku, keď ide do cerkvi až večer? Ďakujem!

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –   Podľa súčasného cirkevného práva (kánon 881 Kódexu kánonov východných cirkví) nie je kresťan povinný zúčastňovať sa božskej liturgie slávenej v nedeľu ráno či dopoludnia, smie sa zúčastňovať svätej liturgie slávenej v nedeľu popoludní alebo večer, za určitých okolností dokonca už v sobotu večer (ak sa slávi s nedeľnými textami). […]

Drahý vladyka Milan chcem sa Vás opýtať jednu vec a budem rada, ak mi odpoviete. Mam kamarátku, ktorá je vydatá už dlho a začala si románik s jedným chlapcom. Neostalo to pri jednom stretnutí, ale vravela, že to ľutuje, a že to chce ukončiť, a chce ísť na spoveď, ale bojí sa priznať kňazovi či jej dá rozhrešenie. Prosím poraďte. Ďakujem

Všetko, čo nás zdržiava od pokánia a zmeny života, je od zlého, lebo zlý duch je vždy prekážkou pozitívnej zmeny v živote človeka. Preto aj strach, ktorý sa pociťuje zo spovede, je bezdôvodný a diabolský, zámerne vyvolávaný, aby sme nepokročili na ceste k šťastlivému riešeniu, a k osobnej spokojnosti. Ak sa to bude predlžovať,  môže […]

Pochválený buď Ježiš Kristus! Vladyka, už dlho ma trápi jedna otázka, ktorej nerozumiem. V rodine sme mali už od malička nevyliečiteľne chorého človeka, bol pokrstený a mal aj sviatosť birmovania, no ďalej už žil bez Boha. Odmietal aj pomazanie chorým, no pár hodín pred smrťou pomazanie dostal, nakoľko už len málo komunikoval a vnímal. Spolu s touto sviatosťou mu bolo udelené aj podmienečné rozhrešenie. Potom sa zdravotný stav trocha zlepšil (bol pri vedomí, no nevládal rozprávať). No o pár hodín ešte v ten istý deň zomrel. Mal 19 rokov. Čo v takomto prípade znamená udelené podmienečné rozhrešenie pre dušu tohto človeka? Ďakujem, modlím sa za Vás.

Človek v momente smrti ináč premýšľa a ináč vníma svoj život, preto sa aj v bezvedomí udeľujú podmienečne sviatosti, ktoré pri vnútornej dispozícií účinkujú rovnako, ako pri vedomí prijaté. Kňaz pripravuje chorého v tých možnostiach, aké on má a nemocný zas spoluúčinkuje s kňazom podľa svojich vnútorných schopnosti, ale podstatná je Božia milosť, ktorú vo svojom […]

Drahý Vladyka, chcel by som sa Vás opýtať, ako zistím ci ma niekto preklial. Da sa pred prekliatím nejako uchrániť?

“Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa  a nič vám neuškodí.” /Lk 10,19/  – Samotný život s Kristom vo viere a s prijímaním tajomstiev Cirkvi je najväčšou istotou pred kliatbou a s jasným  vedomím, že nič zlého nám neuškodí a žiadne prekliatie sa nás nebude týkať, lebo […]