Pýtam sa: Môže mi dať farár rozhrešenie, keď som slobodná matka, bývam u rodičov, nebývam s otcom dieťaťa, ale denno-denne sme spolu a vedieme aj intímny život? Priateľ je rozvedený. Rozvádzal sa kvôli mne. Svadbu mali v kostole. A ďalej: Čo je väčší hriech pred Bohom: Žiť len tak ako doteraz, alebo sa máme vziať aspoň na úrade? Keďže mal svadbu v kostole, pred Bohom je stále ženatý, pokiaľ jeho žena žije. Takže podľa mňa je svadba zbytočná. K bývalej žene sa vrátiť nechce.