Informácie o projekte

„…Často je počuť ľudí v zložitých otázkach života povedať na adresu zodpovedných: „Bol by som zvedavý, čo si o tom on myslí…“ A vtedy zvyčajne odpovede neprichádzajú.

Keď ma ľudia zastavovali ako kňaza, či biskupa, mnohokrát som odpovedal na tie isté problémy viacerým ľuďom na rozličných miestach. A tak som využil veľké modlitbové stretnutia v Klokočove cez Fatimské soboty aj na hodinku otázok a odpovedí, kedy mi väčšinou na lístkoch ľudia posielali svoje otázky, výhrady, či nápady. Často krát sa stávalo že jedinou odpoveďou som oslovil viacerých ľudí zápasiacich s tým istým problémom.
Moje odpovede nenesú známku teologických pojednaní, ale skôr je to bezprostredná reakcia na daný problém, či otázku, aby ľudia vedeli ako rozmýšľa ich biskup. Pravdou je, že aj moje odpovede sú podporené myšlienkami evanjelia, či kňazov, ktorí ma formovali, alebo dokumentmi, ktoré vytvárali moju názorovú štruktúru myslenia, pretože aj sám by som nechcel vybočiť z pravdivého učenia Cirkvi. A tak do odpovede vkladám to, čo by ľudia radi vedeli vo svojich problémoch a to bez nejakých zastretých formulácii – priamo tak, ako rozmýšľa ich biskup o ich trápení.“
Z knihy „vladyka Milan odpovedá“

Spýtaj sa nášho biskupa vladyku Milana – formou správy alebo aj anonymne cez formulár google.
Na otázky vladyka odpovedá podľa svojich časových možností.
Stránka si vyhradzuje právo tlačových správ bez vedomia zodpovedného za stránku a ich administrátorov.

Zodpovedný za stránku: protojerej Mgr. Štefan Keruľ-Kmec – pastoračná komisia košickej eparchie

Redakcia webu:
Štefan Keruľ – Kmec ml. – Administrátor webu, Archívácia a triedenie otázok;
Michal Keruľ – Kmec  – Administrátor webu, Archívácia a triedenie otázok;
Samuel Slota – Technická podpora stránky pre ios;
Richard Fučko – Propagácia stránky a správa odkazov;