SICh 😇 Vladyka Milan, chcem sa opytat.Alebo aby som bola presnejsia.Prosim o vysvetlenie masopostnej a syropostnej nedele.Je to predpriprava na post.Mame sa v tie to nedele zdrziavat tychto jedal.( masa, mliecnych vyrobkov) Neviem,ci to dobre chapem.Dakujem. Pozehnane dni prajem.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Mäsopôstna nedeľa je deň, PO KTORÉHO SKONČENÍ by sa podľa pôvodnej, tradičnej, ideálnej pôstnej disciplíny – z nej vychádza  liturgická terminológia tohto obdobia – už nemalo, až do samotnej Paschy, jesť nijaké mäso (okrem rybacieho na Zvestovanie a Kvetnú nedeľu). Cieľom existencie tejto nedele je predovšetkým naplnenie potreby dostávať sa do plne pôstneho spôsobu života len postupne. To sa vzhľadom na náročnosť Veľkého pôstu v jeho pôvodnej verzii vníma ako naozaj mimoriadne žiaduce. Podľa povinnej, minimálnej, v súčasnosti záväznej pôstnej disciplíny, sa zatiaľ nič nemení.
Syropôstna nedeľa je deň, PO KTORÉHO SKONČENÍ by sa podľa pôvodnej pôstnej disciplíny už nemalo, znova až do samotnej Paschy, konzumovať nič živočíšne (syry, mlieko, vajcia a podobne). V povinnej, čiže minimálnej pôstnej disciplíne, sa táto povinnosť zredukovala na Čistý pondelok (prvý deň po Syropôstnej nedeli, prvý deň Veľkého pôstu) a Veľký piatok, pričom k povinnosti zdržiavať sa mäsa v akejkoľvek podobe v piatok pribudla rovnaká povinnosť v stredy.
Pre zaujímavosť dodávam, že prívlastok „mäsopôstna“ nemá iba samotná druhá nedeľa pred Veľkým pôstom, ale aj predchádzajúcich šesť dní – ide teda o takzvaný mäsopôstny týždeň. Podobne prívlastok „syropôstna“ nemá výlučne prvá nedeľa pred Veľkým pôstom, ale aj predošlých šesť dní – čiže hovoríme o syropôstnom týždni.
Každý veriaci človek má zachovávať aspoň tie pôsty a zdržanlivosti od predpísaných pokrmov, ktoré sú podľa aktuálnej pôstnej disciplíny povinné. Ak si k tomu, sám pre seba, niečo pridá, inšpirujúc sa pôvodnou pôstnou disciplínou, urobí chvályhodnú vec.
Pre istotu pripomínam, že aj podľa minimálnej pôstnej disciplíny povinnosť nejesť v niektorý deň mäso znamená nekonzumovať ho v nijakej podobe, ani trebárs ako mäsový vývar. V tejto veci neraz, na moje prekvapenie, narážam totiž na nedorozumenia a rôzne iné interpretácie.