Výrok3

Nesmieme iba bezradne konštatovať, že so svetom je to zlé, ale všetci sme v rámci svojich možností pozvaní k tomu, aby sme tento svet menili k plepšiemu