Výrok2

Pri našom pohŕdaní domom Božím a Kristovou obetou – sv. Liturgiou sa dá vidieť aj odmietanie Boha, ktorý nám prikázal svätiť sviatočný deň.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page