Výrok2

Pri našom pohŕdaní domom Božím a Kristovou obetou – sv. Liturgiou sa dá vidieť aj odmietanie Boha, ktorý nám prikázal svätiť sviatočný deň.