Výrok1

Život sa nedá hodnotiť podľa toho,koľkokrát sa zemeguľa otočí okolo slnka. Život je realita, ktorá sa počíta podľa toho, koľkokrát vie človek “obehnúť” okolo človeka a to z lásky k nemu.