Výrok1

Život sa nedá hodnotiť podľa toho,koľkokrát sa zemeguľa otočí okolo slnka. Život je realita, ktorá sa počíta podľa toho, koľkokrát vie človek „obehnúť“ okolo človeka a to z lásky k nemu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page