Ako sa Cirkev (Vy) staviate k slúženiu mimo chrámov – narážam napríklad na veľké slávnosti (odpusty na pódiach na námestí) alebo vysviacky či intronizácie, ktoré boli napr. v športovej hale. Je pochopiteľné že kapacita takejto udalosti musí byť veľká, no mne osobne to nepríde celkom dobré nakoľko sa slúži v nevysvätenom priestore.

Som zástancom svätej liturgie v liturgických priestoroch chrámov. Ale nevylučujem možnosť slúženia na improvizovaných miestach, ak to vyžaduje mimoriadna potreba. Nemá sa to diať často, ani kvôli hocijakej príčine, lež kvôli duchovnému dobru veriacich. Pritom sa nesmie zabudnúť, že ide o Božie veci, preto sa má všetko usporiadať tak, aby to korešpondovalo s liturgickým priestorom, […]

Ako je to s poklonami veriacich počas liturgie v chráme. Niektorí to robia a iní vôbec. Koľkokrát a kedy by sme sa správne mali klaňať počas liturgie.

(Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš) Jestvujú dva druhy poklony: malé a veľké. Malú poklonu robíme tak, že sa prežehnáme, trocha skloníme hlavu i ramená a znova sa vzpriamime. Veľkú poklonu robíme tak, že sa prežehnáme, kľakneme si, hlavou sa dotkneme zeme (dlane oboch rúk pritom položíme na zem) a znova vstaneme. Malú poklonu robíme pri modlitbe takmer po celý […]

Prečo na Veľkú noc svätíme jedlá?

  (Odpoveď pripravil o. Marcel Gajdoš) Záležitosť, na ktorú sa pýtate, veľmi úzko súvisí s pôvodnou, teda ideálnou pôstnou disciplínou, ktorá prinajmenšom teoreticky a s istými úľavami zaväzovala aj nás do roku 1969. Podľa nej po Mäsopôstnej nedeli nie je dovolené jesť mäso (s výnimkou dvoch dní ani rybacie) a po Syropôstnej nedeli sa navyše nesmie jesť nič živočíšneho pôvodu. […]

Ako to je s poplatkom za úmysel na svätú liturgiu, hramoty, panychída…Určuje si podmienky kňaz sám, alebo je to dobrovoľné?

Je ťažké určovať cenu za to, čo má duchovnú hodnotu, preto to, za čo sa kňaz modlí, dá sa ohodnotiť len darom, ktorý veriaci poskytuje kňazovi (a jeho rodinke) na živobytie. Lebo aj samotný úmysel a motív, za ktorý sa kňaz modlí má veľmi špecifickú hodnotu. Či sa dá ohodnotiť zdravie, za ktoré sa kňaz […]

Ako odpovedá naša cirkev na argumenty protestantských cirkví, ktoré stoja za odmietaním mariánskeho kultu. Taktiež by som sa chcel opýtať, či nemáte tak ako ja pocit, že vplyvom rôznych duchovných spoločenstiev, čoraz viac mladých ľudí stráca mariánsku úctu a či tento problém nebude potrebné riešiť.

Katolícka cirkev dnes nevstupuje do konfliktov s ostatnými kresťanskými cirkvami ani v prípade rozporov v teologickom chápaní právd viery, čím im ale nedáva za pravdu, ale pre svojich veriacich zdôrazňuje starobylé učenie koncilov. Predpokladá sa, že veriaci by už mali vedieť obhájiť svoje postoje k pravdám viery natoľko, aby rozpoznávali, čo je vlastné katolíckemu učeniu […]

Mam dva zásadní dotazy ohlédne viry: V Boha věřím, k víre mne přivedla babička ale lze jinak prokázat existenci Boha. Další otázka se týká církve: Která je ta správná a proč je jich tolik?

Zásadné odpovede existencionálneho charakteru každý človek zakladá „iba“ na viere – buď viere v hypotézy a domnienky vývojovej teórie, alebo viere v absolútnu Bytosť v rozličných formách náboženského myslenia, cez ktoré sa v zásade musí nájsť odpoveď na základné otázky života: 1/ Ako mohlo z ničoho povstať to všetko, čo nás obklopuje? 2/ Ako z neživej […]