Chcem sa opýtať, či Nostredamove alebo „baby Vangy“ proroctvá sú nebezpečné pre katolícku vieru, pretože keď to meno počujem, tak ma zachváti menší strach. Ako mám na to reagovať? Patrik

Všetky takéto proroctvá majú spoločné to, že naháňajú strach. Strach však nie je spôsob, akým Boh napomína, ale skôr taktika zlého, ktorý chce voviesť ľudí do beznádeje, rezignácie a zúfalstva. Kristus celkom jasne odpovedal zvedavým apoštolom, ktorý sa pýtali na čas katastrof: „O tom dni a o tej hodine nevie nik“ (Mt 24, 36; Mk […]

Majú zvieratá dušu, resp. či po smrti normálne zomierajú alebo niekam ,,putujú“, resp. ich duša niekam smeruje, podobne ako ľudská?

(Odpoveď pripravil o. Marko Rozkoš) Každá otázka, ktorá smeruje k lepšiemu pochopeniu hodnoty života má svoj význam a môže byť pre človeka príležitosťou pre vlastné sebazhodnotenie. Dnes nie je zriedkavosťou počuť z úst viacerých ľudí názory na potrebu zachovania dôstojnosti a slobody zvierat, ktoré je treba chrániť a starať sa o ne podobne ako o […]

Možno je to už veľakrát zodpovedaná otázka no skúsim sa opýtať: Prečo voláme Pannu Máriu nepoškvrnenou, keď prišla na svet prostredníctvom pohlavného styku a teda poškvrnená dedičným hriechom? Veď jediný, ktorý prišiel bez prirodzeného počatia bol Pán Ježiš Kristus. Veď nešlo práve o to, aby sa narodil bez dedičného hriechu. Tým pádom by aj Mária mohla byť spasiteľ, načo by potom Boh posielal Ježiša.

Otázka obsahuje niekoľko dôležitých pod otázok. Jednou z nich je spása – spasiteľ: je spása závislá na stave „bez dedičného hriechu?“ Každý kto sa narodí bez dedičného hriechu je spasiteľ? Ďalšou otázkou je „načo prišiel Ježiš?“ A/ Hlavná otázka znie: prečo je Mária nepoškvrnenou? O tomto fakte sa dozvedáme z anjelovho pozdravu (Lk 1, 26 – 38). […]