Milý vladyka Milan, chcem sa spýtať na ochorenie človeka, či je trestom za spáchaný hriech. Čítala som dnes o zjaveniach v Litmanovej na hore Zvir, kde pri otázkach vizionárok na choroby ich známych Panna Mária odpovedala, že sú trestom za spáchané hriechy. Nám, ale náš otec duchovný hovoril na kázni, že nás náš Pán takto netrestá. V Biblii sa píše o uzdravení chorého Isusom Christom, a pri otázke apoštoloch kto zhrešil, náš Pán im odpovedal, že nikto, ale na ňom bola zjavená moc Syna človeka. Sú naše ochorenia trestom, alebo nás majú spomaliť pri rýchlom životnom tempe, alebo ich nemáme s vierou riešiť? Ďakujem

Preosvietený vladyka, je veľmi užitočné, že sa venujete odpovediam na rôzne otázky. Ako dobrý pastier ukazujete tak starostlivosť o Vám zverených. Viem, že kňazi sú tiež len ľudia, no tým, že sú kňazmi, myslím, že by nemali odsudzovať tých, ktorí sú rozvedení, hlavne v takých prípadoch, keď ide o týranie v rodine – či už fyzické alebo psychické ( konkrétna skúsenosť) . Skôr hľadať spôsob ako ich znova začleniť do cirkvi. Hlavne na dedine, kde kňaz patrí medzi mienkotvorné osoby, to spôsobuje dosť vážne problémy. Psychológiu, ktorú kňazi ovládajú by nemali používať na manipuláciu ale skôr na pomoc. Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí a trpiaci. Rozvod je dosť traumatizujúca, ťažká a boľavá záležitosť pre celú rodinu, preto nie je dobré keď trpiaci dostáva ranu aj z tej strany, kam sa utieka po pomoc, a je odsunutý do najposlednejšieho kúta cerkvi. Ďakujem za Váš názor.