Pochválen buď Ježiš Kristus, Vladyka Milan, posledný čas sa facebookom šíria rôzne modlitby, ktoré sú síce pekné, ale keďže sa riadim heslom – Verím iba Bohu, modlitby si overujem a veľakrát prídem na to, že sú z posolstiev Márie Božieho milosrdenstva, označovanej ako falošnej írskej vizionárky… ako kresťanka si pokladám za povinnosť upozorniť, že to nie je schválené cirkvou a pochádzajú zo zdroja, ktorý nie je dôveryhodný, no miesto vďaky sa mi dostáva iba útokov… teraz najnovšie vznikajú paniky ohľadom konca sveta – píšu dokonca priamo o apokalypse s odvolávaním sa na 100. výročie Fatimy… prečo sa ako veriaci bijeme do pŕs, že Veríme a pritom pripúšťame jasnú nedôveru v Boha? Prosíme Boha o pomoc, lásku a milosrdenstvo a napriek tomu sa zaoberáme aj fámami… a ešte čo ma veľmi hnevá, sú útoky na všetkých, ktorí uctievajú Pannu Máriu… každý jeden útok pozostáva zo slov, že nikde sa v biblii nepíše, že sa máme k nej modliť a preto robíme modloslužbu… ako “útočníkom” vysvetliť, že som sa “nezapredala”, ale vďaka Máriinmu fiat sme boli vykúpení a preto si ju ctím a vážim, lebo aj ona je dielom Stvoriteľa? Prajem vám požehnaný deň.

Prosím o Váš názor ohľadom modlitby príhovoru nad ľuďmi. Ide o to, že som bola v jednom spoločenstve, kde mala istá vizionárka dar jazyka a ona sa modlila nad ľuďmi modlitbu príhovoru v jazykoch. Potom neskôr som sa stretla s názorom, že nie je správne ak sa niekto nad niekým modlí a dotýka sa jeho hlavy pokiaľ to nie je kňaz. Ďalšia vec je tá, že pokiaľ tam nebol nikto, kto rozoznáva jazyky, aká je pravdepodobnosť že sa cez ňu mohol modliť zlý duch a nie Svätý Duch? Je bežné aby človek dostal v priebehu niekoľkých týždňov milosť aby sa mohol modliť modlitbu príhovoru prípadne dar jazyka? Keďže v tom spoločenstve je ich viac, ktorí sa modlia nad ľuďmi, nie iba ich vizionárka, nikde v žiadnej farnosti som sa s tým nestretla. Posledná otázka: Čo znamená omilostená duša? Tá vizionárka hovorí o sebe že je omilostená duša a nie som si istá čo to presne znamená.

Mám otázku ohľadom transmitovaných modlitieb v médiách, kedy sa pobožnosti (napríklad ruženec, Korunka k Božiemu milosrdenstvu) či liturgia hodín púšťajú zo záznamu. Aký je Váš názor, je to správne? Nie v zmysle, či sa majú modlitby prenášať médiámi, ale ak „prvý chór“ je v podstate len záznam, nie živá osoba. Už som aj viackrát písal do radia Lumen, lebo sa snažím hľadať pravdu, ale doteraz som nedostal odpoveď. Pritom mi stále v tejto veci evokujú slova Svätého písma: „Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“ V prenesenom význame nachádzam podobnosť medzi kameňom (neživý predmet) a rádioprijímačom.

Je správne, keď máme chvály a kňaz nám povie: „Spravte si to inde, lebo to je koncert a nie chvály? Chvály sa dajú hrať aj bez káblov.“ Myslel tým gitary, klávesy, atď. Ja si myslím, že takýmto postojom odradíme len mladých ľudí a priateľov. Ak kňaz nemá rád chvály, stačí povedať, ale takto len uráža… Keby ľudia nechodili, ale máme stále plný chrám, nove tváre, nové svedectvá, atď… Je dôstojne, že nás tak kňaz vyhnal z chrámu a museli sme ísť do vedľajšej dediny?

Možno vám bude pripadať moja otázka smiešna, ale dnes sa mi to opakovane stalo a už sa na to musím naozaj opýtať: Pri modlení sa svätého ruženca sa mi niekedy stane, že ma niečo vyruší: zvonenie pri dverách keď som sama doma, a nemôžem to ignorovať, alebo zvonenie telefónu, pričom tiež nemôžem vedieť, či je telefonát dôležitý alebo nie. Skrátka, ak záležitosť vybavím, pokračujem v modlení sa tam kde som prestala, alebo mám začať od začiatku? Snáď sa to týka aj iných a Vaša odpoveď bude užitočná aj pre iných.