Sláva Isusu Christu! Veľmi rada čítam vaše odpovede a chcela by som sa spýtať, či sa neplánuje vydať nejaká kniha s týmito odpoveďami. Vaše odpovede sú stručné, výstižné a obohacujúce. Táto kniha by mohla byť veľmi užitočná našim veriacim pre duchovný rast a obohatenie, ale aj pre evanjelizáciu a pastoráciu v cirkvi. Za váš čas a odpoveď vám ďakujem.

Potešil ma váš záujem i nápad, nakoľko ma to povzbudzuje k tomu, aby som túto myšlienku zrealizoval k budúcoročným výročiam mojej biskupskej vysviacky /25/, vzniku Košického exarchátu /20/ i k môjmu narodeninovému jubileu /60/.

Istotne to treba nejako tematický zosúladiť a dať tomu trošku knižnú podobu. Avšak vaše povzbudenie je len potvrdením toho, že azda sa to stane užitočným pri hľadaní vlastných odpovedí na životné situácie, ktoré sa u každého z nás vyskytujú.

+Milan.