Vladyka, aj keď to nie je otázka, ale skôr poďakovanie, že ste k nám na Závadku pridelili takého obetavého kňaza, ako je J. B. s manželkou.

Vždy s radosťou vnímam pochvalu na kňaza od veriacich a teším sa zo vzájomnej akceptácie, ktorá je na osoh tak kňaza, ako aj veriacich – na osoh samotnej Cirkvi. Ďakujem aj ja Vám za pochopenie úlohy kňaza medzi Vami a za spoločné budovanie miestnej cirkvi. Prajem a v modlitbách prosím, aby tak tomu bolo vo všetkých farnostiach, no zároveň  upozorňujem, aby ste nikdy nedovolili „Zlému“ rozbiť to, čo Vás spája do jednoty v Kristovi.