Úvodná stránka

Vyhľadávanie v otázkach a odpovediach
vladyku Mons. Milana Chautura, CSsR

Spýtaj sa nášho vladyku Milana Chautura anonymne cez formulár google. Na otázky vladyka odpovedá podľa svojich časových možností.

“Mnohokrát sa dnešný človek už nevie tešiť z ničoho, lebo stratil tento rozmer života, v ktorom sa už nenachádza priestor pre takéto stretnutie s Bohom. Treba sa vrátiť k takémuto čakaniu na Boha, v ktorom čas konkrétneho zážitku z jeho blízkosti neurčujeme my, ale on sám.”

vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparchiálny biskup